ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναβαθμίζουμε την εγκατάστασή σας, με κύριο άξονα την ασφάλεια για τον χρήστη, προσφέροντας τις πιο αξιόπιστες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Αναβαθμίζουμε το χώρο σας προσφέροντας τις πιο αξιόπιστες ηλεκτρολογικές και ενεργειακές λύσεις:

 • Εγκατάσταση «έξυπνου» ρελέ smartwatt
 • Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού πίνακα
 • Σύνδεση οικιακών συσκευών
 • Τοποθέτηση πριζοδιακοπτικού υλικού
 • Σύνδεση φωτιστικών σωμάτων
 • Σύνδεση δομημένης καλωδίωσης (Τηλέφωνο, δίκτυο Η/Υ)

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την έκδοση και κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), για το σύνολο των περιπτώσεων (όπως αλλαγή του ονόματος έκδοσης λογαριασμού, καινούρια παροχή, επανατοποθέτηση μετρητή, όταν έχει αφαιρεθεί από χρέη/παραβάσεις κ.ά.). Συγκεκριμένα, επιλέγοντας τη WATT+VOLT εξασφαλίζετε:

 • Ανταγωνιστικές τιμές ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα και τη χρήση του κτιρίου
 • Αξιόπιστο έλεγχο για την εξακρίβωση της καταλληλότητας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας
 • Προτάσεις αναβάθμισης και αποκατάσταση ελλείψεων
 • Σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας
 • Πλήρης ευθυγράμμιση με την νομοθεσία και τα σχετικά κανονιστικά πρότυπα
 • Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (183 83), στο δίκτυο καταστημάτων μας σε όλη την Ελλάδα ή στο [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.