Η WATT+VOLT συμμετέχει στον Ε.Σ.Ε.Π.Η.Ε.

Η WATT + VOLT αναγγέλλει τη συμμετοχή της στον Ελληνικό Σύνδεσμο Εμπόρων και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Ε.Π.Η.Ε). Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης και τους σκοπού του Συνδέσμου.

«Με κύριο στόχο να συνδράμει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση του συλλογικού διαλόγου στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ιδρύθηκε ο Ε.Σ.Ε.Π.Η.Ε, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εμπόρων και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι εταιρείες – μέλη που ενώθηκαν στις 4/9/2014 με όραμα να συνεισφέρουν στην προσπάθεια εξέλιξης της αγοράς Ενέργειας ώστε ένας τόσο κομβικής σημασίας κλάδος να εκσυγχρονιστεί και να αναπτυχθεί ουσιαστικά, ικανοποιώντας τις προσδοκίες και τις ανάγκες της κοινωνίας και των καταναλωτών είναι οι: Alpiq Energy Hellas, EFT Hellas, GEN-I Athens, GREEN, NRG Trading House, Sentrade, Volterra και WATT + VOLΤ.

Μέσα από δράσεις όπως είναι η προβολή και ανάδειξη των θεμάτων της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η παρακολούθηση, μελέτη, ανάλυση και διατύπωση προτάσεων σε ζητήματα σχετικά με αυτή και ειδικότερα τον κλάδο της εμπορίας και προμήθειας, o Ε.Σ.Ε.Π.Η.Ε. στοχεύει να συνδράμει παραγωγικά στη διαδικασία της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελώντας αξιόπιστο συνομιλητή μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, των φορέων πολιτικού σχεδιασμού, επιστημονικών και ερευνητικών οργανισμών καθώς και αρμοδίων θεσμικών παραγόντων.

Ο Ε.Σ.Ε.Π.Η.Ε. αποβλέπει στην προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις τόσο του εθνικού, όσο και του Ευρωπαϊκού δικαίου ώστε οι τελικοί καταναλωτές και οι γενικότερα η Ελληνική Οικονομία να απολαμβάνουν υψηλότερες υπηρεσίες σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.»