Η WATT+VOLT στη Σερβία

Στις 4/12/2015 ιδρύθηκε η WATT AND VOLT DOO Beograd – θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών WATT+VOLT – και πήρε επίσημα άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στη Σερβία.

Κύριος στόχος της είναι η επέκταση του γεωγραφικού χώρου του Ομίλου Εταιρειών WATT+VOLT σε χώρες των Βαλκανίων, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα των χαμηλότερων τιμών στις χώρες αυτές. Η δημιουργία της WATT AND VOLT DOO Beograd της δίνει τη δυνατότητα εμπορίας ηλεκτρικής  ενέργειας σε γειτονικές χώρες, όπως είναι η Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία και Τσεχία. Παράλληλα, μπορεί να αξιοποιηθεί και ως ενδιάμεσος σταθμός για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Ουγγαρία στην Ελλάδα, διοχετεύοντας το Ελληνικό Σύστημα Ενέργειας με οικονομικότερη ενέργεια από αυτή της εγχώριας παραγωγής.

Στόχος της WATT AND VOLT DOO Beograd είναι η απόκτηση αδείας ως πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στη Σερβία μέχρι τα μέσα του 2016.

Energy Agency of the Republic of Serbia