Η WATT+VOLT ήταν υποστηρικτής στο 2ο Energy Commodities Conference

WATT+VOLT ήταν υποστηρικτής στο 2o Energy Commodities Conference 2016, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 13/5/2016 στο ξενοδοχείο Divani Caravel και διοργάνωσε το Plant Management της Boussias Communications.

Στο συνέδριο κύρους συζητήθηκαν οι εξελίξεις όσον αφορά στη δημιουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, τις επιπτώσεις των χαμηλών τιμών πετρελαίου στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα για την αναμόρφωση του εν λόγω τομέα και τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης, στο συνέδριο παρουσιάστηκαν το πλαίσιο λειτουργίας των ξένων Χρηματιστηρίων Ενέργειας, την προσφορά νέων προϊόντων από καταξιωμένα Χρηματιστήρια Ενέργειας, την προσπάθεια εύρεσης συνεργειών και συνδυαστικών προϊόντων και τις ευκαιρίες των Ελληνικών Ενεργειακών Εταιρειών για εξωστρέφεια.

Στο συνέδριο συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και της ελληνικής αγοράς, εκπρόσωποι θεσμικών και ρυθμιστικών φορέων, στελέχη ενεργειακών εταιρειών και βιομηχανιών, επενδυτές, διεθνείς traders και ερευνητές που συζήτησαν σε βάθος τα παραπάνω καίρια θέματα της Ενεργειακής Αγοράς, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς ρευστότητας και αναμονής των επερχόμενων αλλαγών.

Η WATT+VOLT ως Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως μέλος του ΕΕΧ (European Energy Exchange), απέδειξε έμπρακτα τη συμμετοχή της με την υποστήριξη του συνεδρίου και με τον κ. Ιωάννη Ψαρρό (Head of Power and Emissions Trading), να αναλαμβάνει το ρόλο για το συντονισμό και την οργάνωση ενός πάνελ συζήτησης και προβληματισμού για τα ελληνικά πιστοποιητικά προέλευσης, για τα νέα εργαλεία βελτιστοποίησης των ροών ενέργειας και μεγιστοποίησης του κέρδους, καθώς και για τις δυνατότητες για σύγχρονο monitoring και reporting σε μια Ενεργειακή Εταιρεία.