WATT+VOLT: Πιστώσεις δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% 2015-2019

Σε εφαρμογή των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019), που αφορά τον επιμερισμό ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ο πίνακας αναφέρει αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, για τους οποίους έχει εκδοθεί έκτακτος λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Τα αντίστοιχα ποσά θα εισπράττονται από τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές βάσει της διαδικασίας της παρ. 11 του άρθρου 4. Εάν μετά το πέρας έξι (6) μηνών από την έκδοση του έκτακτου λογαριασμού το ποσό της πίστωσης παραμείνει ανείσπρακτο, τότε θα επιστρέφεται στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ή στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή ΜΔΝ κατά περίπτωση, με ταυτόχρονη ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και το ποσό αυτό θα συνυπολογιστεί στον επιμερισμό του επόμενου έτους υπέρ των οικιακών καταναλωτών της Κοινότητας στην οποία είχε ενεργή σύνδεση ο δικαιούχος οικιακός καταναλωτής κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης επιμερισμού της παρ. 1 του άρθρου 2.

Περισσότερα εδώ.