Η WATT+VOLT αρωγός στο Ευρωπαϊκό Έργο Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας

H WATT+VOLT συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 με τίτλο “enCOMPASS”.

Το έργο, αφορά στην δημιουργία καινοτόμου πλατφόρμας “PaaS” (Platform as a Service) φιλική προς τον τελικό χρήστη, η οποία καθιστά πλήρως κατανοητή την έννοια των ενεργειακών δεδομένων κατανάλωσης σε ευρύ κοινό, πράγμα που επιτυγχάνεται  με απτά παραδείγματα οπτικοποίησης των μεγεθών κατανάλωσης ενέργειας. Το κοινό πληροφορούμενο για την ενεργειακή του κατανάλωση τόσο ως μονάδα όσο και ως ομάδα, ωθείται στην εξοικονόμηση της κατανάλωσης, μεταβάλλοντας αποτελεσματικά τις καθημερινές του συνήθειες και μεγιστοποιώντας την άνεση του μέσω αυτοματισμών.

Ως αποτέλεσμα ο τελικός χρήστης της πλατφόρμας μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητά του μειώνοντας το ενεργειακό του κόστος και διατηρώντας τα επίπεδα της άνεσής του στο χώρο εργασίας του ή στο σπίτι του υψηλά.

Στόχος του προγράμματος enCOMPASS είναι να προσφέρει στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά και στους πολίτες βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης της ενέργειας χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα ζωής και να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η δημιουργία ψηφιακών εργαλείων με καινοτόμες τεχνολογίες και με έξυπνους αυτοματισμούς.
  • Η μελέτη των κινήτρων της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την προώθηση συμπεριφορών εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω παιγνίων (gamification).
  • Η Δημιουργία μεθόδων για την εκμάθηση και την ανάπτυξη μοντέλων συμπεριφοράς καταναλωτών ενέργειας.
  • Η επαλήθευση της αποτελεσματικότητας στην καθημερινή συμπεριφορά των καταναλωτών ενέργειας για διαφορετικούς τύπους χρηστών, σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες.
  • Η ανάπτυξη εφαρμογών και πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης ενέργειας για την προώθηση της αποδοτικότητας στις εταιρίες ενέργειας.
  • Η προώθηση καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ στις εταιρείες διαχείρισης ενέργειας.
  • Η εύκολη και άμεση κατανόηση της χρήσης της ενέργειας.

Οι 14 εταίροι που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου enCOMPASS είναι:

  • 5 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα: Politecnico di Milano (συντονιστής έργου), European Institute of Participatory Media, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ελλάδα), Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Technical University of Kaunas
  • 6 εταιρείες και τελικοί χρήστες: Set Mobile S.R.L., Kaleidos Games, Gravity R & D Zrt, Paradox Engineering S.A, Naturschutzbund Deutschland, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ελλάδα).
  • 3 εταιρίες ενέργειας: Stadtwerke Haßfurt GmbH, Società Elettrica Sopracenerina, WATT+VOLT

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα  επισκεφτείτε το encompass-project.eu