WATT+VOLT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΤ

Στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής μας λογικής, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση λόγω των διαρκώς αυξανόμενων διεθνών τιμών των καυσίμων (φυσικό αέριο, πετρέλαιο) καθώς και των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων CO2, στοιχεία τα οποία αποτελούν τους πιο καθοριστικούς παράγοντες επηρεασμού του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα;

Ενδεικτικά, στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η μέση μηνιαία τιμή ηλεκτρικής ενέργειας της Αγοράς Επόμενης Hμέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, από τον Απρίλιο του 2020 έως και τις 31/7/2021.

Η αυξητική τάση δεν διαφαίνεται να αντιστρέφεται εντός του προσεχούς διαστήματος, δεδομένου ότι οι τιμές των προθεσμιακών (μελλοντικών) συμβολαίων των διεθνών τιμών καυσίμων, των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων CO2 και κατ’ επέκταση και των προθεσμιακών συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας για την ελληνική αγορά διαπραγματεύονται σε παρομοίως υψηλά επίπεδα, για το υπόλοιπο του έτους.

Πώς θα επηρεαστεί ο λογαριασμός του ρεύματος σου;

Σε συνέχεια της αύξησης του κόστους, όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν προβεί σε ανατιμήσεις των τιμολογίων τους κατά τους τελευταίους μήνες. Η WATT+VOLT, αντιθέτως, κατέβαλλε, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σημαντικές προσπάθειες να απορροφήσει την αύξηση, μη προβαίνοντας σε ανάλογες ενέργειες. Εντούτοις, το ιδιαιτέρως υψηλό τρέχον επίπεδο του κόστους ενέργειας, το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά το χρόνο της σύναψης της εμπορικής μας συμφωνίας, έχει υπερβεί τα όρια απορρόφησης εκ μέρους μας. Ως εκ τούτου, από 1/9/2021 θα ενεργοποιηθεί το Άρθρο 6.3 της μεταξύ ημών υπογραφείσας Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο χρεώνεται Ρήτρα Αναπροσαρμογής Κόστους βάσει της διακύμανσης των μεγεθών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληρούνται τα σχετικά κριτήρια, η έκπτωση που αναλογεί στην κατηγορία Κοινωνικού τιμολογίου στην οποία έχει υπαχθεί η παροχή ρεύματος σας καθώς και τα λοιπά προνόμια δικαιούχων Κοινωνικού Τιμολογίου διατηρούνται.

Η WATT+VOLT δε μένει αδρανής & σου δίνει επιλογές με το zerO!

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείς να παραμείνεις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με ρήτρα αναπροσαρμογής κόστους, η WATT+VOLT, σου προτείνει την ένταξή σoυ στο νέο πρόγραμμά της, zerO, το οποίο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Μηδενική ρήτρα αναπροσαρμογής κόστους
  • Χρέωση μόνο του Χονδρεμπορικού Κόστους ηλεκτρικής ενέργειας + 2 ευρώ/100kWh μηνιαίας κατανάλωσης (Χρέωση zerΟ)

Ουσιαστικά, με το πρόγραμμα αυτό καταβάλλεις το πραγματικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς μπορείς να επωφεληθείς από μελλοντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας, όποτε λαμβάνει χώρα αυτή, ενώ, παράλληλα, καταβάλλεις την ελάχιστη δυνατή χρέωση (έως 2ευρώ/100kWh) για τις υπηρεσίες της WATT+VOLT.

zerΟ &… ειδική προσφορά μόνο για σένα!

Ειδικότερα για εσένα, προσφέρουμε και κάτι παραπάνω! Εκτιμώντας τη συνεργασία και την ιδιαίτερη σχέση που έχουμε ήδη αναπτύξει, προσφέρουμε το πρόγραμμα zero με 100% έκπτωση στη Χρέωση zerΟ (δηλαδή 0 ευρώ/100kWh μηνιαίας κατανάλωσης) για τους πρώτους 3 μήνες από την ένταξή σας στο νέο πρόγραμμα.

Μένουμε σταθερά στο πλευρό του καταναλωτή για τη μείωση κόστους της Ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Η WATT+VOLT, ως αμιγώς προμηθευτής, καταβάλλει διαχρονικά σημαντική έμπρακτη προσπάθεια για τη μείωση και τον εξορθολογισμό του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω συνεχών παρεμβάσεων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρίως αναφορικά με, μη επαρκώς τεκμηριωμένες, ρυθμιστικά επιβαλλόμενες χρεώσεις προμηθευτών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, οι αιτίες που έχουν διαμορφώσει το ιδιαίτερα υψηλό κόστος που προαναφέρθηκε, υπερβαίνουν κατά πολύ το πλαίσιο της Ελληνικής αγοράς.

Σε αυτές τις συνθήκες απαντούμε, πιο άμεσα από κάθε άλλη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας,  με ένα πρόγραμμα και μια προσφορά που ευελπιστούμε να αξιολογηθεί θετικά και δεσμευόμαστε ότι θα εξακολουθήσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες για τη μείωση του κόστους της Ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Μη χάνεις χρόνο κάλεσέ μας στο 18383 ή στο 2130189199 ή έλα στο πλησιέστερό σου κατάστημα.