Η WATT+VOLT καινοτομεί και γίνεται η 1η εταιρεία ενέργειας με συναλλαγή στο βιβλίο εντολών της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η WATT+VOLT, στις 8 Απριλίου, έγινε η πρώτη εταιρία ενέργειας που πραγματοποίησε συναλλαγή στο νεοσύστατο βιβλίο εντολών (order book) της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκαινίασε το European Energy Exchange (EEX), επιβεβαιώνοντας έτσι τη δέσμευσή της για πρωτοπορία και διαρκή εξέλιξη. Η συναλλαγή αφορούσε σε αγοραπωλησία future ποσότητας 5MW επί της Ελληνικής Οριακής Τιμής Συστήματος για το μήνα Μάιο 2019, μεταξύ των εταιρειών WATT+VOLT και CEZ.

Έως την ημερομηνία αυτή, οι συναλλαγές χρηματοοικονομικών προθεσμιακών προϊόντων επί της Ελληνικής Οριακής Τιμής Συστήματος συνάπτονταν εξω-χρηματιστηριακά και εκκαθαρίζονταν εκ των υστέρων στο χρηματιστήριο ΕΕΧ. Πλέον, οι εγγεγραμμένες εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν, σε πραγματικό χρόνο, τιμές προσφοράς και ζήτησης για τα διατιθέμενα προϊόντα futures μελλοντικών περιόδων (μηνιαίως, τριμηνιαίως και ετησίως) που αφορούν στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος, η WATT+VOLT είναι μια από τις λίγες εταιρείες ενέργειας στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται ενεργά στο EEX.

Η ιστορική αυτή πρώτη συναλλαγή στο Ελληνικό βιβλίο εντολών του EEX ήρθε ως αποτέλεσμα της μεθοδικής χρήσης της WATT+VOLT των πιο σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων για τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών τιμών με σκοπό την εξυπηρέτηση των πλέον 100.000 πελατών της.

To EEX αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματιστήριο ενέργειας στην Ευρώπη, παρέχοντας τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών επί των τιμών ενέργειας 16 Ευρωπαϊκών αγορών, μέσα από ένα σημαντικό εύρος προϊόντων spot και derivatives.

Η WATT+VOLT είναι ένας ευέλικτος οργανισμός που εξελίσσεται διαρκώς, βάσει των νέων αναγκών που προκύπτουν παγκοσμίως στο χώρο της ενέργειας. Όντας η πρώτη ελληνική ιδιωτική επιχείρηση που συμμετείχε στον ΕΕΧ το 2016 αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή ένθερμο υποστηρικτή της προσπάθειας του EEX να εισάγει χρηματοοικονομικά προθεσμιακά προϊόντα επί της Ελληνικής Οριακής Τιμής Συστήματος.