Στρατηγική συνεργασία WATT+VOLT και INTELEN

H WATT+VOLT, ο καινοτόμος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας εγκαινίασε τη στρατηγική της συνεργασία με την εταιρεία INTELEN, με στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή μετρητικών συστημάτων κατανάλωσης ενέργειας για την εξοικείωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της παρακολούθησης της κατανάλωσής τους και τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η Intelen αποτελεί μία από τις δυναμικότερες εταιρείες στον τομέα των «έξυπνων ενεργειακών δικτύων». Με έδρα στη Νέα Υόρκη, έχει ήδη αποσπάσει δεκάδες διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις της.

Η WATT+VOLT και η Intelen, έχοντας ως μοχλό ανάπτυξης τη συνεχή έρευνα με βάση τις εξελίξεις των δικτυακών τεχνολογιών και την εφαρμογή προχωρημένων και καινοτόμων μεθοδολογιών, λανσάρουν στην ελληνική αγορά ενέργειας πρωτοποριακές και αξιόπιστες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαχείρισης ενέργειας για τους καταναλωτές.

H WATT+VOLT έχει ήδη λανσάρει στην ελληνική αγορά ενέργειας, από τις αρχές Ιανουαρίου 2015 τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία WΑΤΤ + VOLT Energy Management που απευθύνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς με παροχές Χαμηλής και Μέσης Τάσης, ενώ είναι ο πρώτος ιδιωτικός πάροχος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που προωθεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Πρόκειται για μια υπηρεσία με φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, ώστε και οι λιγότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία πελάτες να μπορούν να τη χρησιμοποιούν και να επωφελούνται από αυτήν.

Οι επιχειρήσεις, μέσω εγκατεστημένων «έξυπνων» μετρητών έχουν πλέον ένα ισχυρότατο εργαλείο παρακολούθησης – σε πραγματικό χρόνο – της κατανάλωσης των εγκαταστάσεών τους, επεξεργασίας των δεδομένων και των δεικτών που θα λαμβάνουν και κυρίως θα μπορούν να προβούν σε συγκρίσεις με δείκτες που ορίζονται από τους ίδιους τους διαχειριστές, ώστε να βελτιώσουν το ενεργειακό τους προφίλ και να μειώσουν αποτελεσματικά τα λειτουργικά έξοδα της εκάστοτε εγκατάστασης.