Για πρώτη φορά
στη WATT+VOLT, έχεις 2 μήνες χρόνο να δεις τη διαφορά στον λογαριασμό σου και να αποφασίσεις με σιγουριά!

ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΟ!
ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΟ!

Για να πληρώνεις ακριβώς
ό,τι καταναλώνεις σε τιμή κόστους &
ένα ελάχιστο ποσό βάσει κατανάλωσης, τη Χρέωση zerO.

Δοκίμασε το zerO Try&Buy και για τους 2 πρώτους μήνες
μπορείς να αποχωρήσεις αζημίως αν δε μείνεις ικανοποιημένος!

Ρεύμα σε τιμή
κόστους

Χρέωση zerΟ:
έως 2€/100kWh

ΜΗΔΕΝ ρήτρα αναπροσαρμογής
ΜΗΔΕΝ πάγια

Για να πληρώνεις ακριβώς
ό,τι καταναλώνεις σε τιμή κόστους &
ένα ελάχιστο ποσό βάσει κατανάλωσης, τη Χρέωση zerO.

Δοκίμασε το zerO Try&Buy και για τους 2 πρώτους μήνες
μπορείς να αποχωρήσεις αζημίως αν δε μείνεις ικανοποιημένος!

Δοκίμασε το
ρεύμα σου πριν αποφασίσεις.

Το πρόγραμμα zerO Try&Buy δημιουργήθηκε
για να σου δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσεις
αν σε συμφέρει, καθώς έχεις τη δυνατότητα
να αποχωρήσεις αζημίως μέχρι και 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασής σου.

Είναι απλό:

 • πληρώνεις για το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεις βάσει της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος , ποσό ίδιο ακριβώς με αυτό που έχει καταβάλει η WATT+VOLT για να σου προμηθεύσει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια
 • δεν πληρώνεις ρήτρα αναπροσαρμογής
 • πληρώνεις ένα ελάχιστο ποσό για τη WATT+VOLT, τη χρέωση zerO βάσει του καταναλωτικού σου προφίλ
Είναι απλό:
Διάρκεια Σύμβασης 2 έτη, με δυνατότητα αποχώρησης αζημίως τους 2 πρώτους μήνες

Χρέωση zerO:

 • Για κατανάλωση έως και 10.000 kWh/μήνα η Χρέωση zerO είναι 2€/100kWh.
 • Για το τμήμα της κατανάλωσης από 10.001 kWh/μήνα έως και 15.000 kWh/μήνα, η χρέωση zerO είναι 1,5€/100kWh.
 • Για το τμήμα της κατανάλωσης από 15.001 kWh/μήνα έως και 20.000 kWh/μήνα, η χρέωση zerO είναι 1€/100kWh.
 • Για το τμήμα της κατανάλωσης από 20.001 kWh/μήνα και άνω, η χρέωση zerO είναι 0,5€/100kWh.
 

Χρέωση zerO μετά τα 2 έτη:

 • Για κατανάλωση έως και 10.000 kWh/ μήνα η Χρέωση zerO είναι 3€/100kWh.
 • Για το τμήμα της κατανάλωσης από 10.001 kWh/μήνα έως και 15.000 kWh/μήνα, η χρέωση zerO είναι 2€/100kWh.
 • Για το τμήμα της κατανάλωσης από 15.001 kWh/μήνα έως και 20.000 kWh/μήνα, η χρέωση zerO είναι 1,5€/100kWh.
 • Για το τμήμα της κατανάλωσης από 20.001 kWh/μήνα και άνω, η χρέωση zerO είναι 1€/100kWh.

Υπολόγισε τη χρέωση zerO βάσει του καταναλωτικού σου προφίλ

Μέση Μηνιαία Κατανάλωση kWh
0 - 100
kWh
0kWh
20100kWh
0kWh
20100kWh
ΧΡΕΩΣΗ zerO / ΜΗΝΑ
ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ
3
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
2
ΧΡΕΩΣΗ zerO / ΕΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ
36
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
24

Όροι και προϋποθέσεις zerO Try&Buy
Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ορίζονται από το σχετικό νομικό πλαίσιο και απεικονίζονται με ευκρίνεια στο λογαριασμό σου.

Βάσει νομοθετικής ρύθμισης, που θεσπίστηκε με το Ν.4951/2022, το παρόν πρόγραμμα τίθεται σε αναστολή έως την 01/07/2023.

Βάσει νομοθετικής ρύθμισης, που θεσπίστηκε με το Ν.4951/2022, το παρόν πρόγραμμα τίθεται σε αναστολή έως την 01/07/2023.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΥ
ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

Ευχαριστούμε πολύ!