ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ DUAL POWER

Ενημερωθείτε για τις μηνιαίες Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου για το DUAL POWER.

 

 

DUAL POWER Οικιακό Αυτόνομο Οικιακό Κεντρικό Επιχειρηματικό
Πάγιο €/Μήνα 7 14,2 14,2
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Απρίλιος 2018 0,02138 0,02558 0,02558
Μάιος 2018 0,02142 0,02562 0,02562
Ιούνιος 2018 0,02152 0,02572 0,02572
Ιούλιος 2018 0,02318 0,02738 0,02738
Αύγουστος 2018 0,02302 0,02722 0,02722
Σεπτέμβριος 2018 0,02312 0,02732 0,02732
Οκτώβριος 2018 0,02467 0,02887 0,02887
Νοέμβριος 2018 0,0244 0,0286 0,0286
Δεκέμβριος 2018 0,02423 0,02843 0,02843
Ιανουάριος 2019 0,02411 0,02831 0,02831
Φεβρουάριος 2019 0,02421 0,02841 0,02841
Μάρτιος 2019 0,02415 0,02835 0,02835
Απρίλιος 2019 0,02307 0,02727 0,02727
Μάιος 2019 0,02296 0,02716 0,02716
Ιούνιος 2019 0,02308 0,02728 0,02728
Ιούλιος 2019 0,02297 0,02717 0,02717
Αύγουστος 2019 0,02320 0,02740 0,02740
Σεπτέμβριος 2019 0,02314 0,02734 0,02734
Οκτώβριος 2019 0,02274 0,02694 0,02694
Νοέμβριος 2019 0,02269 0,02689 0,02689
Δεκέμβριος 2019 0,02267 0,02687 0,02687
Ιανουάριος 2020 0,02211 0,02631 0,02631
Φεβρουάριος 2020 0,02150 0,02570 0,02570
Mάρτιος 2020 0,02209 0,02629 0,02629
Απρίλιος 2020 0,01902 0,02322 0,02322
Μάϊος 2020 0,01789 0,02209 0,02209
Ιούνιος 2020 0,01794 0,02214 0,02214
Ιούλιος 2020 0,01493 0,01913 0,01913
Αύγουστος 2020 0,01467 0,01887 0,01887
Σεπτέμβριος 2020 0,01478 0,01898 0,01898
Οκτώβριος 2020 0,01441 0,01861 0,01861
Νοέμβριος 2020 0,01444 0,01864 0,01864
Δεκέμβριος 2020 0,01489 0,01909 0,01909

Η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται κάθε μήνα με βάση το κόστος προμήθειας Φυσικού Αερίου και είναι κοινή ανά γεωγραφική περιοχή.

 

Οι χρεώσεις Προμήθειας αφορούν στη χρέωση για την κατανάλωση φυσικού αερίου η οποία προκύπτει από τη μετατροπή των μετρηθέντων m3 σε kWh, για την τιμολογηθείσα περίοδο κατανάλωσης. Στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις συμπεριλαμβάνονται κόστη που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις χρεώσεις των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίες και αποδίδονται στους αντίστοιχους Διαχειριστές.
Λοιπές Χρεώσεις Υπερ Τρίτων: Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14), Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016. Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92
Όλες οι χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε Φ.Π.Α 6% (ή ως εκάστοτε ο φόρος αυτός ανέρχεται και ισχύει).
Λοιπές Χρεώσεις Υπερ Τρίτων:
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14)
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016
Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92
Όλες οι χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε Φ.Π.Α 6% (ή ως εκάστοτε ο φόρος αυτός ανέρχεται και ισχύει).