ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ DUAL POWER

Ενημερωθείτε για τις μηνιαίες Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου για το DUAL POWER.

 

DUAL POWERΟικιακό ΑυτόνομοΟικιακό ΚεντρικόΕπιχειρηματικό
Πάγιο €/Μήνα4,909,909,90
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh)
Απρίλιος 20180,021380,025580,02558
Μάιος 20180,021420,025620,02562
Ιούνιος 20180,021520,025720,02572
Ιούλιος 20180,023180,027380,02738
Αύγουστος 20180,023020,027220,02722
Σεπτέμβριος 20180,023120,027320,02732
Οκτώβριος 20180,024670,028870,02887
Νοέμβριος 20180,02440,02860,0286
Δεκέμβριος 20180,024230,028430,02843
Ιανουάριος 20190,024110,028310,02831
Φεβρουάριος 20190,024210,028410,02841
Μάρτιος 20190,024150,028350,02835

Η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται κάθε μήνα με βάση το κόστος προμήθειας Φυσικού Αερίου και είναι κοινή ανά γεωγραφική περιοχή.

Λοιπές Χρεώσεις Υπερ Τρίτων:
Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14)
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016
Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92
Όλες οι χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε Φ.Π.Α 13% (ή ως εκάστοτε ο φόρος αυτός ανέρχεται και ισχύει).