ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΠΕΙΑ»

Στη WATT+VOLT, με το Πρόγραμμα Συνέπεια, επιβραβεύουμε τους πελάτες για την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και τη συνέπεια που δείχνουν με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών τους.

Είμαστε δίπλα σας και σας το αποδεικνύουμε με κάθε τρόπο!

Η WATT+VOLT με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών «Συνέπεια» έχει απώτερο σκοπό να επιβραβεύσει τους πελάτες της για την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και τη συνέπεια που δείχνουν σε σταθερή βάση. Έτσι, απολαμβάνετε ακόμα χαμηλότερες χρεώσεις στο ρεύμα σας, εφόσον πληρώνετε εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς σας.

Συνεπής πελάτης θεωρείται αυτός που:

  • κατά την ημερομηνία έκδοσης του εκκαθαριστικού του λογαριασμού έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα, πριν την ημερομηνία λήξης του, τον τελευταίο λογαριασμό και
  • δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή

Στο Πρόγραμμα «Συνέπεια» δεν δύνανται να ενταχθούν παροχές που είναι ήδη ενταγμένες σε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Ευάλωτοι Πελάτες και παροχές που υπάγονται στο Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), καθώς και Πελάτες που απολαμβάνουν ήδη ειδικής προνομιακής τιμολόγησης.

Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών «Συνέπεια» ισχύει έως 31/12/2020, οπότε και ο Συνεπής Πελάτης θα τιμολογείται στους εκκαθαριστικούς του λογαριασμούς ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τιμοκατάλογος όταν καλύπτονται οι προϋποθέσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠάγια Χρέωση
€/Τετράμηνο
Χρέωση Ισχύος
€/kW
Χρέωση Ενέργειας €/kWh
Κανονικό Τιμολόγιο
Χρέωση Ενέργειας €/kWh
Μειωμένο Τιμολόγιο
Corporate Energy 210,0799
Corporate Energy 220,500,0650
Corporate Energy 230,09500,0661
Corporate Energy 21B0,0799
Corporate Energy 22B0,500,0650
Corporate Energy 23B0,09500,0661
Home Energy Plus
0-2000 kWh
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) 1,52
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ) 4,80
0,0770
Home Energy Plus
>2000  kWh
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) 1,52
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ) 4,80
0,0770
Home Energy Night
0-2000  kWh
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) 3,52
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ) 6,80
0,07700,0661
Home Energy Night
>2000 kWh
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) 3,52
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ) 6,80
0,07700,0661
Home Energy Economy(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) 1,52
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ) 4,80
0,0770
Home Energy Economy*(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) 3,52
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ) 6,80
0,07700,0661
*Απευθύνεται σε οικιακούς χρήστες που έχουν εγκατεστημένο μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης.

 

  • Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ο Πελάτης παύσει για οποιονδήποτε λόγο να πληροί σωρευτικά και τις δύο προϋποθέσεις του Προγράμματος «Συνέπεια», τότε αυτομάτως η τιμολόγησή του μετατρέπεται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Τιμοκατάλογος όταν δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠάγια Χρέωση
€/Τετράμηνο
Χρέωση Ισχύος
€/kW
Χρέωση Ενέργειας €/kWh
Κανονικό Τιμολόγιο
Χρέωση Ενέργειας €/kWh
Μειωμένο Τιμολόγιο
Corporate Energy 210,08495
Corporate Energy 221,000,06895
Corporate Energy 230,097950,0661
Corporate Energy 21B0,08495
Corporate Energy 22B1,000,06895
Corporate Energy 23B0,09795
Home Energy Plus
0-2000  kWh
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) 1,52
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ) 4,80
0,08500
Home Energy Plus
>2000  kWh
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) 1,52
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ) 4,80
0,08700
Home Energy Night
0-2000  kWh
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) 3,52
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ) 6,80
0,085000,0661
Home Energy Night
>2000  kWh
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) 3,52
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ) 6,80
0,092000,0661
Home Energy Economy(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) 1,52
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ) 4,80
0,08277
Home Energy Economy*(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ) 3,52
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ) 6,80
0,082770,0661
*Απευθύνεται σε οικιακούς χρήστες που έχουν εγκατεστημένο μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης.

 

Σε κάθε περίπτωση, με τη λήξη του Προγράμματος ο Πελάτης τιμολογείται βάσει του ως άνω Πίνακα 2.

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων: Γενικοί Όροι, Home Energy Economy.

Κι αν θέλετε να κερδίσετε ακόμη περισσότερο, επιλέξτε την Πάγια Εντολή Εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας και επωφεληθείτε με 30% έκπτωση στην εγγύησή σας.

Με αυτόν τον τρόπο:

  • Είστε ξέγνοιαστοι ότι παραμένετε πάντα εμπρόθεσμοι στις πληρωμές σας και επωφελείστε συνεχώς από το Πρόγραμμα «Συνέπεια».
  • Κερδίζετε χρόνο από τις ουρές της αναμονής στα ταμεία όπου εξοφλείτε τον λογαριασμό σας.
  • Απαλλάσσεστε από το άγχος για το πότε θα εξοφλήσετε το λογαριασμό σας.
  • Δεν χρεώνεστε με τόκους υπερημερίας σε περίπτωση που ξεχαστείτε, ενώ η προμήθεια της τράπεζας για συναλλαγή με πάγια εντολή είναι η χαμηλότερη από όλες τις τραπεζικές συναλλαγές.