ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΠΕΙΑ»

Στη WATT+VOLT, με το Πρόγραμμα Συνέπεια, επιβραβεύουμε τους πελάτες για την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και τη συνέπεια που δείχνουν με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών τους.

Είμαστε δίπλα σας και σας το αποδεικνύουμε με κάθε τρόπο!

Η WATT+VOLT με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών «Συνέπεια» έχει απώτερο σκοπό να επιβραβεύσει τους πελάτες της για την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και τη συνέπεια που δείχνουν σε σταθερή βάση. Έτσι, απολαμβάνετε ακόμα χαμηλότερες χρεώσεις στο ρεύμα σας, εφόσον πληρώνετε εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς σας.

Συνεπής πελάτης θεωρείται αυτός που:

  • κατά την ημερομηνία έκδοσης του έναντι ή εκκαθαριστικού του λογαριασμού έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα, πριν την ημερομηνία λήξης του, τον τελευταίο λογαριασμό και
  • δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή

Στο Πρόγραμμα «Συνέπεια» δεν δύνανται να ενταχθούν παροχές που είναι ήδη ενταγμένες σε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Ευάλωτοι Πελάτες και παροχές που υπάγονται στο Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), καθώς και Πελάτες που απολαμβάνουν ήδη ειδικής προνομιακής τιμολόγησης.

Ο Συνεπής πελάτης θα τιμολογείται στους έναντι ή εκκαθαριστικούς του λογαριασμούς ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Οικιακά προγράμματα όταν καλύπτονται οι προϋποθέσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ημερήσια χρέωση ενέργειας €/kWh Νυχτερινή χρέωση ενέργειας €/kWh
Liberty Choice Home 0,058
Liberty Choice Home N* 0,058 0,043
Home Standard 0,094
Home Standard N* 0,094 0,07897
Home Ultra 0,0605
Home Ultra N* 0,0605 0,043
Home Fixed 0,18905
Home Fixed N* 0,18905 0,18905
* Απευθύνεται σε οικιακούς χρήστες που έχουν εγκατεστημένο μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης.
– Η συνέπεια εφαρμόζεται μόνο στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

 

  • Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ο Πελάτης παύσει για οποιονδήποτε λόγο να πληροί σωρευτικά και τις δύο προϋποθέσεις του Προγράμματος «Συνέπεια», τότε αυτομάτως η τιμολόγησή του μετατρέπεται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 : Οικιακά προγράμματα όταν δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ημερήσια χρέωση ενέργειας €/kWh Νυχτερινή χρέωση ενέργειας €/kWh
Liberty Choice Home 0,084
Liberty Choice Home N* 0,084 0,07897
Home Standard 0,11
Home Standard N* 0,11 0,07897
Home Ultra 0,099
Home Ultra N* 0,099 0,07897
Home Fixed 0,199
Home Fixed N* 0,199 0,199
*Απευθύνεται σε οικιακούς χρήστες που έχουν εγκατεστημένο μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: Επαγγελματικά προγράμματα όταν καλύπτονται οι προϋποθέσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ημερήσια χρέωση ενέργειας €/kWh Νυχτερινή χρέωση ενέργειας €/kWh Χρέωση ισχύος €/kVa
Liberty Choice Business 0,058
Business Ultra 21 0,0629
Business Ultra 23 0,071 0,055
Business Adapt 22-1 0,0728
Business Adapt 22-2 0,0698
Business Adapt 22-3 0,0678
Business Adapt 22-4 0,0658
Business Adapt 22-5 0,0718
Business Adapt 22-6 0,0688
Business Adapt 22-7 0,0668
Business Adapt 22-8 0,0648
Business Standard 21 0,094
Business Standard 22 0,094 0,5
Business Standard 23 0,094 0,07897
Business Fixed 21 0,18905
Business Fixed 22 0,19855
Business Fixed 23 0,19855 0,19855
– Η συνέπεια εφαρμόζεται μόνο στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

 

  • Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ο Πελάτης παύσει για οποιονδήποτε λόγο να πληροί σωρευτικά και τις δύο προϋποθέσεις του Προγράμματος «Συνέπεια», τότε αυτομάτως η τιμολόγησή του μετατρέπεται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: Επαγγελματικά προγράμματα όταν δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ημερήσια χρέωση ενέργειας €/kWh Νυχτερινή χρέωση ενέργειας €/kWh Χρέωση ισχύος €/kVa
Liberty Choice Business 0,082
Business Ultra 21 0,099
Business Ultra 23 0,11 0,07897
Business Adapt 22-1 0,089
Business Adapt 22-2 0,089
Business Adapt 22-3 0,089
Business Adapt 22-4 0,089
Business Adapt 22-5 0,089
Business Adapt 22-6 0,089
Business Adapt 22-7 0,089
Business Adapt 22-8 0,089
Business Standard 21 0,11
Business Standard 22 0,11 1
Business Standard 23 0,11 0,07897
Business Fixed 21 0,199
Business Fixed 22 0,209
Business Fixed 23 0,209 0,209

 

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων.

Κι αν θέλετε να κερδίσετε ακόμη περισσότερο, επιλέξτε την Πάγια Εντολή Εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας και εξασφαλίστε μηδενική εγγύηση.

Με αυτόν τον τρόπο:

  • Είστε ξέγνοιαστοι ότι παραμένετε πάντα εμπρόθεσμοι στις πληρωμές σας και επωφελείστε συνεχώς από το Πρόγραμμα «Συνέπεια».
  • Κερδίζετε χρόνο από τις ουρές της αναμονής στα ταμεία όπου εξοφλείτε τον λογαριασμό σας.
  • Απαλλάσσεστε από το άγχος για το πότε θα εξοφλήσετε το λογαριασμό σας.
  • Δεν χρεώνεστε με τόκους υπερημερίας σε περίπτωση που ξεχαστείτε, ενώ η προμήθεια της τράπεζας για συναλλαγή με πάγια εντολή είναι η χαμηλότερη από όλες τις τραπεζικές συναλλαγές.