SMARTENERGY

Η νέα υπηρεσία διαχείρισης και παρακολούθησης του ηλεκτρικού ρεύματος smartenergy για επιχειρήσεις σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για την κατανάλωσή σας μέσω της εγκατάστασης «έξυπνων» μετρητών.

smart energy
Αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας, για μεγαλύτερη επιχειρηματική απόδοση. Η βαθιά τεχνογνωσία της WATT+VOLT στην ενεργειακή διαχείριση θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πρωτίστως πώς καταναλώνεται η ηλεκτρική ενέργεια στην επιχείρησή σας, αλλά ακόμη περισσότερο θα σας καθοδηγήσει να αναλάβετε δράση για να βελτιστοποιήσετε τη χρήση της και κατ’ επέκταση να μειώσετε τα ενεργειακά λειτουργικά έξοδά σας.

Η WATT+VOLT smartenergy αποτελεί την εξέλιξη της πρωτοποριακής πλατφόρμας Energy Analytics, η οποία απέσπασε Χρυσό βραβείο  στην τελετή απονομής των Energy Mastering Awards 2017, για την κατηγορία Smart Metering Technology. Η διάκριση αυτή αντανακλά τη σταθερή δέσμευση της WATT+VOLT να καινοτομεί στον κλάδο της ενέργειας, προσφέροντας καινοτόμες και αξιόπιστες υπηρεσίες με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Τι προσφέρει η πλατφόρμα WATT+VOLT smartenergy;

 • Οργανώνει, καταγράφει και εξετάζει την ορθολογική χρήση της ενέργειας σε βάθος
 • Βελτιστοποιεί το ενεργειακό κόστος από πλευράς οικονομικού ελέγχου και ενεργειακής διαχείρισης
 • Ενημερώνει για τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί

Το σύστημα ενεργειακής παρακολούθησης παρέχει:

 • Διαρκή έλεγχο, από οπουδήποτε και σε πραγματικό χρόνο
 • Σύγκριση ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, πριν και μετά την εφαρμογή επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
 • Συστηματική ενημέρωση όταν προκαθορισμένα όρια έχουν ξεπεραστεί, ανιχνεύοντας τυχόν ανωμαλίες εγκατεστημένου εξοπλισμού

Σε ποιους απευθύνεται; 

Σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους διαχείρισης, τόσο από πλευράς οικονομικού ελέγχου, όσο και από πλευράς περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε:

 • Εμπορικά Κτίρια: γραφεία επιχειρήσεων, καταστήματα/ εμπορικά κέντρα/ super markets, ξενοδοχεία/ ξενώνες/ μικρά καταλύματα, κτίρια εστίασης και αναψυχής
 • Κτίρια Υψηλής Επισκεψιμότητας: σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, κτίρια υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, ιδρύματα), χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις: εγκαταστάσεις μεταποίησης (οι οποίες συμπεριλαμβάνουν παραγωγική διαδικασία), εγκαταστάσεις με υψηλές ανάγκες ψύξης (όπως αποθήκες τροφίμων), εργοστάσια επεξεργασίας πρώτων υλών, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις

Ποιες είναι οι δυνατότητες της πλατφόρμας smartenergy;

 • Καταγράφει και αποτυπώνει διαγραμματικά όλες τις παραμέτρους της ενεργειακής κατανάλωσης
 • Εντοπίζει έγκαιρα δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, προς αποφυγή βλαβών
 • Προβλέπει την κατανάλωση μιας επόμενης περιόδου καθώς και μελλοντικές αποκλίσεις
 • Λαμβάνει υπόψη μετεωρολογικά δεδομένα για ακριβέστερη ανάλυση του ενεργειακού σας αποτυπώματος
 • Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και τεκμηρίωσης στόχων εξοικονόμησης και αποδοτικότητας της ενέργειας
 • Κατανέμει τις ενεργειακές δαπάνες σε προδιαγεγραμμένα κέντρα κόστους
 • Συμβάλλει στη μείωση της ενεργειακής  «σπατάλης», εντοπίζοντας «κρυφές» καταναλώσεις
 • Ενημερώνει για το ενδεχόμενο υψηλών καταναλώσεων, καθώς και για τους τρόπους άμεσης διερεύνησης των αποκλίσεων

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας από τη χρήση της πλατφόρμας;

 • Αποδοτικότητα: Ευκολότερος εντοπισμός δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Πρόληψη: Προληπτική αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων
 • Αναβάθμιση: Προστιθέμενη αξία σε υφιστάμενα κτίρια και εξοπλισμό
 • Εύκολη Διαχείριση: Προσαρμόσιμος και επεκτάσιμος σχεδιασμός πλατφόρμας
 • Οπτικοποίηση: Οπτική απεικόνιση της ενέργειας
 • Ανάλυση: Πλήρης επίβλεψη αποτελεσματικότητας διεργασιών
 • Βέλτιστες Επενδύσεις: Σωστός σχεδιασμός στις κεφαλαιακές επενδύσεις ενέργειας
 • Μέτρηση & Επαλήθευση: Δυνατότητα μέτρησης και επαλήθευσης επεμβάσεων εξοικονόμησης

Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε την πλατφόρμα με 5 πολύ απλά βήματα:

1. Στέλνετε στη WATT+VOLT ενημερωμένο ηλεκτρολογικό σχέδιο της εν λόγω εγκατάστασης σας καθώς και φωτογραφίες από τους ηλεκτρολογικούς πίνακες και υποπίνακες (μέσα, έξω και από τον περιβάλλοντα χώρο). Εναλλακτικά, η WATT+VOLT αναλαμβάνει την αυτοψία του χώρου σας.
2. Συμφωνείται και καθορίζεται ο αριθμός και οι τοποθεσίες των μετρητικών σημείων.
3. Η WATT+VOLT συντάσσει και σας αποστέλλει την προσφορά,  η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις ανάγκες της εγκατάστασής σας.
4. Προγραμματίζεται η ημερομηνία εγκατάστασης του μετρητικού εξοπλισμού από τη WATT+VOLT, με βάση τη διαθεσιμότητα σας.
5. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, η WATT+VOLT σας στέλνει email  με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την είσοδο και χρήση της πλατφόρμας WATT+VOLT smartenergy.
Ανακαλύψτε πως λειτουργεί η πλατφόρμα στο βίντεο.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους Συμβούλους Ενέργειας στο 183 83 ή εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στο ακόλουθο email energyanalytics@wattvolt.gr