ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Η WATT+VOLT εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης παρέχοντας εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η WATT+VOLT αξιοποιεί την δύναμη της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις των καταναλωτών και εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ακολουθώντας την παγκόσμια τάση για υιοθέτηση ενεργειών με στόχο τη μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, παρέχει εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να καταστεί η χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα μια βιώσιμη επιλογή.

Στο πλαίσιο αυτό, η WATT+VOLT προσφέρει τη νέα υπηρεσία της Chargespot ως την ολοκληρωμένη λύση για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης.