ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Αναλαμβάνουμε μέσω δικτύου ηλεκτρολόγων τη μελέτη του χώρου σας, την έκδοση και την κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), για το σύνολο των περιπτώσεων (όπως αλλαγή του ονόματος έκδοσης λογαριασμού, καινούρια παροχή, επανατοποθέτηση μετρητή).

  • Ανταγωνιστικές τιμές ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα και τη χρήση του κτιρίου
  • Αξιόπιστο έλεγχο για την εξακρίβωση της καταλληλότητας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας
  • Προτάσεις αναβάθμισης και αποκατάσταση ελλείψεων
  • Σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας
  • Πλήρης ευθυγράμμιση με την νομοθεσία και τα σχετικά κανονιστικά πρότυπα
  • Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (183 83), στο δίκτυο καταστημάτων μας σε όλη την Ελλάδα ή στο [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.