Προϊόντα για την επιχείρηση

Μικρές επιχειρήσεις και Επαγγελματίες
Χρέωση Ισχύος [€/kVA] Χρέωση 24ωρης ενέργειας [€/kVA] Χρέωση ημερήσιας ενέργειας [€/KWh] Χρέωση νυχτερινής ενέργειας [€/KWh]
Corporate Energy21
- 0.084950 - -
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Corporate Energy21B
- 0.084950 - -
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
Χρέωση Ισχύος [€/kVA] Χρέωση 24ωρης ενέργειας [€/kVA] Χρέωση ημερήσιας ενέργειας [€/KWh] Χρέωση νυχτερινής ενέργειας [€/KWh]
Corporate Energy22
1.000000 0.068950 - -
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Corporate Energy22B
1.000000 0.068950 - -
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Corporate Energy23
- - 0.097950 0.066100
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Corporate Energy23B
- - 0.097950 0.066100
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλες επιχειρήσεις και Μέση Τάση
Χρέωση Ισχύος [€/kVA] Χρέωση 24ωρης ενέργειας [€/kVA] Χρέωση ημερήσιας ενέργειας [€/KWh] Χρέωση νυχτερινής ενέργειας [€/KWh]
Corporate EnergyM
- - - -
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ