ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η WATT+VOLT συλλέγει για εσάς· πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα· και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.watt-volt.gr/ προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με όποιες τυχόν αλλαγές.

Ποιοι είμαστε

Είμαστε η «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (WATT+VOLT), μία ελληνική εταιρεία που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α. Είμαστε ένας ευέλικτος και επιτυχημένος οργανισμός που εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο της ενέργειας. Δραστηριοποιούμαστε με ταχεία ανάπτυξη στην Εμπορία και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην Προμήθεια Φυσικού Αερίου, καθώς και στην Παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων. Διαθέτουμε θυγατρικές εταιρείες που εντάσσονται στον Όμιλο Εταιρειών WATT+VOLT και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

2.1. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των πελατών μας και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.

2.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες. Επιπλέον συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποψήφιων πελατών μας κατά τη συμπλήρωση της Online Αίτησης “e-contract” στην ιστοσελίδα https://e-contract.watt-volt.gr/ για να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία τους.

2.3. Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των πελατών μας για σκοπούς τιμολόγησης και αποστολής του λογαριασμού σε έγχαρτη μορφή μέσω ταχυδρομείου.

2.4. Ονοματεπώνυμο, βιογραφικό σημείωμα, στοιχεία επικοινωνίας: Συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, το βιογραφικό σημείωμα και τα στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου και/ ή email)  των υποψήφιων εργαζομένων όταν αυτοί συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

2.5. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των πελατών μας ή των υπευθύνων επικοινωνίας των πελατών μας, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας. Συλλέγουμε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου υποψήφιων πελατών μας κατά τη συμπλήρωση της Online Αίτησης “e-contract” στην ιστοσελίδα https://e-contract.watt-volt.gr/ για να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία τους, και για τυχόν απαραίτητη μεταγενέστερη επικοινωνία σχετικά με την Αίτηση.

2.6. Στοιχεία τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα τον Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ.

2.7. Στοιχεία μετρητή. Συλλέγουμε τα στοιχεία μετρητή που μας στέλνουν οι εταιρείες (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

2.8. Δεδομένα Smartwatt. Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς παροχής της υπηρεσίας Smartwatt, συλλέγουμε τα ως άνω υπό 2.1. έως 2.5 στοιχεία των χρηστών της εν λόγω υπηρεσίας. Επιπλέον, ανάλογα με τις «έξυπνες συσκευές» που επιλέγουν οι χρήστες του Smartwatt, συλλέγουμε όσα δεδομένα απαιτούνται προκειμένου να παρέχουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

2.9. Δεδομένα Chargespot. Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς παροχής της υπηρεσίας Chargespot, συλλέγουμε τα ως άνω υπό 2.1. έως 2.5 στοιχεία των χρηστών της εν λόγω υπηρεσίας.

2.10. Δεδομένα MyWatt. Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς παροχής της υπηρεσίας MyWatt συλλέγουμε τα ως άνω υπό 2.1. έως 2.6 στοιχεία των χρηστών της εν λόγω υπηρεσίας. Επιπλέον στο πλαίσιο εξόφλησης λογαριασμών μέσω της υπηρεσίας MyWatt συλλέγουμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, όταν οι χρήστες επιθυμούν να γίνει αποθήκευση των στοιχείων αυτών.

2.11 Δεδομένα powerwiz. Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της εφαρμογής powerwiz και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, συλλέγουμε τα υπό 2.1. ως 2.5. στοιχεία των χρηστών της εν λόγω εφαρμογής. Περαιτέρω και ανάλογα με την επιλεγόμενη κάθε φορά υπηρεσία και αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτής ενδέχεται να συλλέγουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον χώρο κατοικία σας, όπως ενδεικτικά, έκταση και όροφος κατοικίας, είδος θέρμανσης, αριθμός ατόμων που διαμένουν σε αυτή. Σε περίπτωση επιδότησης «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης απαιτείται η εκ μέρους σας υποβολή δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων και έντυπα Ε1 και Ε9 ή  τυχόν μισθωτήριο συμβόλαιο

2.12. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των υπηρεσιών μας, όταν συμπληρώνετε Online την Αίτηση “e-contract” στην ιστοσελίδα https://e-contract.watt-volt.gr/, όταν επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες μας, ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας. Επιπλέον, συλλέγουμε τα δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Smartwatt, Chargespot και MyWatt. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων εργαζομένων όταν οι τελευταίοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης εργασίας μέσω της συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

4.1. Παροχή των υπηρεσιών μας. Παροχή υπηρεσιών Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, Προμήθειας Φυσικού Αερίου, καθώς και παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων, αλλά και ενέργειες διαρκούς αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας (π.χ. διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών).

4.2. Marketing ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως, ενδεικτικά, συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς.

4.3 Αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων εργαζομένων προκειμένου να εξετάσουμε εάν ταιριάζουν στο προφίλ εργαζομένου που αναζητούμε.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

5.2 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων εργαζομένων γίνεται στο πλαίσιο της εξέτασης και αξιολόγησης της αίτησής τους που προηγείται της σύναψης σύμβασης εργασίας μαζί τους.

5.3. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

5.4. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

6.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση.  Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των καταναλωτών μας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

6.2 Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας, τα διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση αυτών, σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία και κατόπιν αξιολόγησης και εφαρμογής των κατάλληλων εγγυήσεων.

6.3 Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων εργαζομένων τα διατηρούμε για ένα (1) έτος από τη συλλογή τους ή μέχρι οι τελευταίοι να ζητήσουν τη διαγραφή τους, όποιο λάβει χώρα νωρίτερα.

6.4. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.

6.5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο 18383.

Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

– κρυπτογράφηση·

– ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·

– χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους·

– χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·

– υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·

– πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».

Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Τρίτοι πάροχοι με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν είναι κατά κύριο λόγο οι εξής:

– Εξωτερικοί οργανισμοί πρόβλεψης μελλοντικής συναλλακτικής συμπεριφοράς και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (π.χ. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ), με σκοπό την προστασία της οικονομικής πίστης και τη μείωση επισφαλειών,

– Εξειδικευμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών για διενέργεια ηλεκτρολογικών μελετών και εργασιών,

– Εξειδικευμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών για πλήρη εγκατάσταση φυσικού αερίου,

– Εξειδικευμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών για πλήρη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους,

– Εξωτερικοί συνεργάτες παροχής υπηρεσιών μεταφορών για την αποστολή και παράδοση εγγράφων και προϊόντων σε όλη την χώρα,

–Εξειδικευμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών για πλήρη εγκατάσταση καυστήρων φυσικού αερίου, συντήρηση και επισκευή καυστήρα φυσικού αερίου και πετρελαίου,

– Ραδιοφωνικό σταθμό Join Radio στο πλαίσιο σχετικής συνεργασίας, για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

9.1. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.

9.2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.3. Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

9.4. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων – Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένου Δεδομένων.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε και να προσαρμόσετε τη χρήση τους στις επιθυμίες σας, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://www.watt-volt.gr/cookies-policy/.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο [email protected].

Έχουμε ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τη δικηγορική εταιρεία «ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στέλνοντας email στο [email protected].

Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

H παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2023.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.