ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ


H WATT+VOLT στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις διαθέτοντας Πράσινα Πιστοποιητικά σε εκείνες που επιθυμούν να ενισχύσουν το πράσινο προφίλ τους μέσω της μείωσης του ενεργειακού τους αποτυπώματος (μείωση της ποσότητας σε διοξείδιο του άνθρακα CO2 που εκλύουν στην ατμόσφαιρα οι καθημερινές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι οποίες σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας).

Το Πράσινο Πιστοποιητικό αποτελεί τη βεβαίωση στον πελάτη που που εκπροσωπείτε από την WATT+VOLT, ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε στην εγκατάστασή του, έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Εγγυήσεις Προέλευσης).