Πιστοποίηση με το Διεθνές Πιστοποιημένο Πρότυπο ISO 9001:2008

Η πιστοποίηση έγινε από τον οργανισμό TUV HELLAS (μέλος του Γερμανικού TUV NORD), έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς πιστοποίησης και αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας μας. Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και την ποιοτική διαχείριση των επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Ο συστηματικός έλεγχος των επιχειρησιακών ενεργειών και διαδικασιών εξασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη που αποτελεί και πρωταρχικό στόχο της WATT + VOLT.