ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΝΕ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ SAMSUNG GALAXY A32 5G 64GB!»

  1. Διοργανώτρια Επιχείρηση

Α) Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου και Αθανάσιος Σιαμπαλιάς, που διατηρούν Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε.», (ΑΡ. ΓΕΜΗ 160055936000, Α.Φ.Μ. 801608605 και Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ), με έδρα στην Κοζάνη, οδός Γράμμου αρ. 76, και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Παναγιώτη Παπαντωνίου και τον Αθανάσιο Σιαμπαλιά (στο εξής η «Διοργανώτρια Επιχείρηση»), υπό την ιδιότητα του Συνεργάτη στο κατάστημα Κοζάνης (Πλατεία Νίκης 4) αντίστοιχα της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «WATT+VOLT»), διοργανώνουν, την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Κάνε δικό σου το μοναδικό Samsung Galaxy A32 5G 64GB!» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή στο κατάστημα της Διοργανώτριας Επιχείρησης στην Κοζάνη (Πλατεία Νίκης 4), αλλά και θα τους φέρουν μαζί οι promoters (εφεξής το «Κατάστημα»), καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα της WATT+VOLT: watt-volt.gr.

 

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει αυτομάτως και χωρίς να απαιτηθεί ουδεμία περαιτέρω εκ μέρους του δήλωση συμμετοχής, οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, ήτοι από 15.07.2022 έως και 17.07.2022, συμπληρώσει την φόρμα συμμετοχής https://form.jotformeu.com/211931952293357?shopcode=kozani

Η υποβολή της ως άνω Αίτησης εκ μέρους κάθε συμμετέχοντος συνιστά αυτομάτως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι των  Διοργανωτριών Επιχειρήσεων και της WATT+VOLT, καθώς και θυγατρικών εταιρειών της WATT+VOLT, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρό­σωπα που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

H Διοργανώτρια Επιχείρηση δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση του Δώρου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

  1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα  08:00 π.μ. και λήγει την 17η Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα  24:00 μ.μ. (η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

 

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Επιχείρηση ή οποιονδήποτε τρίτο.

 

  1. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή

Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί, παρουσία της νομικής συμβούλου της WATT+VOLT, την 20η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της WATT+VOLT στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν μία (1) νικητήρια και μία (1) επιλαχούσα.

Ο κάθε  συμμετοχή (κινητό) μπορεί να αναδειχθεί νικητήριος μόνο μία (1) φορά.

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Επιχείρηση και η WATT+VOLT διατηρούν το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της, στην επίσημη ιστοσελίδα της watt-volt.gr.

 

  1. Δώρο

Ο νικητής της κλήρωσης θα κερδίσει ένα Samsung Galaxy A32 5G 64GB.

 

  1. Διαδικασία Παράδοσης του Δώρου

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το Δώρο, που κέρδισε, από τη Διοργανώτρια Επιχείρηση, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή µέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, τα οποία (στοιχεία) αμφότερα τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Διοργανώτριας Επιχείρησης και της WATT+VOLT.

Η κατακύρωση του νικητή και η παράδοση του Δώρου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτόν αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δώρο θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Επιχείρησης και της WATT+VOLT, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή του.

Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο νικητής, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμέτοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του, στη θέση του θα υπεισέλθει ο αναδειχθείς κατά την κλήρωση επιλαχών.

 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο αναδειχθείς κατά την κλήρωση επιλαχών ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, η Διοργανώτρια Επιχείρηση και η WATT+VOLT απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικό και επιλαχόντα) και διατηρούν το δικαίωμα να διαθέσουν ή να μη διαθέσουν το Δώρο κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχουν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον αρχικό νικητή και τον επιλαχόντα. Η ενημέρωση του επιλαχόντος θα γίνει από την Διοργανώτρια Επιχείρηση κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή.

Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του προς την Διοργανώτρια Επιχείρηση. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στην Διοργανώτρια Επιχείρηση να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Επιχείρησης και της WATT+VOLT, ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ή συμφωνηθεί διαφορετικά.

Η Διοργανώτρια Επιχείρηση ή/και η WATT+VOLT διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το Δώρο καθώς και να αυξήσουν τον αριθμό του, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Επιχείρησης περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου ως άνω Δώρου.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Επιχείρησης ή/και της WATT+VOLT.

Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την κατακύρωση του Δώρου στο νικητή, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Επιχείρησης παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Επιχείρηση δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του Δώρου, τις ιδιότητες που αυτό αναγράφει ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτού.

Η Διοργανώτρια Επιχείρηση ή/και η WATT+VOLT διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή/και την επωνυμία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) του νικητή και του επιλαχόντος στην επίσημη ιστοσελίδα της WATT+VOLT καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό τους ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, social media και έντυπα) και να προβούν σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Τα ως άνω μπορεί να παραμείνουν αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της WATT+VOLT https://www.watt-volt.gr/ για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημερών κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Κατόπιν της παράδοσης του Δώρου, η Διοργανώτρια Επιχείρηση απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή, ο δε νικητής του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας Επιχείρησης, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 

  1. Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

–  λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Επιχείρησης με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για την παράδοση του Δώρου του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του και αποδεικτικά χρήσης της παροχής του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 

 

  1. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής ανακοίνωσής τους, η οποία θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Κατάστημα της Διοργανώτριας Επιχείρησης.

Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Επιχείρηση λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 

  1. Προσωπικά Δεδομένα

Η Διοργανώτρια Επιχείρηση, καθώς επίσης και η WATT+VOLT, σέβονται και προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

 

Το κατάστημα της Διοργανώτριας Επιχείρησης συλλέγει για λογαριασμό της WATT+VOLT, τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, υπογραφή (καθώς και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που τίθενται εκουσίως από έκαστο συμμετέχοντα), για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για προωθητικούς σκοπούς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων.. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από το νικητή και τον επιλαχόντα ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης του Δώρου. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή δύνανται να κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες για τον σκοπό  αποστολής του Δώρου του.Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται και μετά το πέρας του Διαγωνισμού, ώστε να είναι δυνατή η αμφισβήτηση ανάδειξης του νικητή του Διαγωνισμού, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρείας με τους συνδρομητές της καθώς και για τυχόν λοιπούς σκοπούς, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Επιχείρηση / WATT+VOLT προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της WATT+VOLT https://www.watt-volt.gr/, στο αντίστοιχο πεδίο.

 

11.     Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Επιχείρησης ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

  1. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Επιχείρησης, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.