Ωράριο Νυχτερινού Τιμολογίου

Θερινή Περίοδος: 1η Μαίου με 31η Οκτωβρίου:
Το νυχτερινό ωράριο εφαρμόζεται για την θερινή περίοδο μεταξύ 23:00 και 7:00.

Σύντομα ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) πρόκειται να ανακοινώσει την εφαρμογή του νυχτερινού ωραρίου για τη χειμερινή περίοδο 1η Νοεμβρίου με 30η Απριλίου