Νυχτερινό ρεύμα – Σε ισχύ το θερινό ωράριο 23:00-7:00

Yπενθυμίζoυμε στους καταναλωτές που κάνουν χρήση του οικιακού τιμολογίου με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό), με συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00), ότι η ρύθμιση αυτή ισχύει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, από 1ης Μαΐου 2013 έως 31ης Οκτωβρίου 2013.