ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ WATT+VOLT

(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά

Διαβάστε αναλυτικά τις προϋοποθέσεις εδώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ή (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ) ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Παρακαλούμε διευκρινίστε τη γεωγραφική προτίμησή σας [μέχρι πέντε (5) περιοχές – για κάθε περιοχή διευκρινίστε Νομό και Περιοχή/Πόλη]