ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για κατάστημα και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία?

Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης για κατάστημα ή μιας αίτησης εντός κοινοπραξίας.

1.2 Μπορεί να αιτηθεί κάποιος για ένα κατάστημα WATT+VOLT, αλλά να μην λειτουργεί ο ίδιος το κατάστημα;

Η αίτηση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα εξεταστεί με τα στοιχεία του αιτούντος. Ο αιτών υποχρεούται, πριν τη διαδικασία της αξιολόγησης, να δηλώσει αν θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος καταστήματος ή κάποιο άλλο πρόσωπο.

1.3 Είναι υποχρεωτικό ο υποψήφιος να συστήσει εταιρία;

Δεν είναι απαραίτητο για συμμετοχή στην πρόσκληση, ούτε είναι απαραίτητο για να αποκτήσει ένα κατάστημα WATT+VOLT.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.1 Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ενός μεταπωλητή WATT+VOLT;

Ο μεταπωλητής WATT+VOLT αξιολογείται και επιλέγεται με βάση εμπορικά κριτήρια. 

2.2 Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής μεταξύ δύο ενδιαφερομένων, που αιτούνται για άνοιγμα καταστήματος το οποίο θα εδρεύει στην ίδια τοποθεσία;

Οι υποψήφιοι, κατά τη διαδικασία επιλογής, θα καταταχθούν σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ποιοτικής αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι με την υψηλότερη κατάταξη θα έχουν προτεραιότητα έναντι αυτών με τη χαμηλότερη.

2.3 Ποια υποψηφιότητα θα προτιμηθεί - αυτή των συμπράξεων ή των μεμονωμένων συμμετοχών;

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε ποιοτική αξιολόγηση και όχι στη νομική μορφή της εταιρίας του αιτούντος. Αξιολογούνται όλοι με τα ίδια κριτήρια, χωρίς να δίνεται προτεραιότητα ανάλογα με το είδος της αίτησης.

3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.1 Μπορεί κάποιος υποψήφιος να προτείνει κάποιο σημείο για κατάστημα WATT+VOLT;

Ναι, μπορεί να το προτείνει κατά τη διάρκεια της ποιοτικής του αξιολόγησης (συνέντευξης).

3.2 Υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης στην εσωτερική διακόσμηση του καταστήματος WATT+VOLT;

Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

3.3 Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις χώρου ενός καταστήματος WATT+VOLT;

Ο χώρος πρέπει να έχει κύρια χρήση καταστήματος, ελάχιστης επιφάνειας 30 τ.μ. και τυχόν αυθαιρεσίες να μπορούν να τακτοποιηθούν.

3.4 Για ποιες περιοχές μπορεί ο ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι κάθε μεταπωλητής μπορεί να κάνει αίτηση για οποιαδήποτε περιοχή. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται η επιμέρους γνώση της περιοχής, στην οποία θα λειτουργήσει το κατάστημα WATT+VOLT. Επιπρόσθετα, η γνώση των τοπικών συνθηκών είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των επιχειρήσεων.

3.5 Μπορεί να επιβληθεί σε κάποιον συνεργάτη μια τοποθεσία που δεν επιθυμεί;

Όχι, η επιλογή της τοποθεσίας πρέπει να έχει συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη – τη WATT+VOLTκαι το μεταπωλητή.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

4.1 Τι επένδυση χρειάζεται;

Η αρχική επένδυση για την κατασκευή του καταστήματος είναι περίπου 25.000€ (επιπλέον ΦΠΑ), ανάλογα και με το μέγεθος του καταστήματος.

4.2 Είναι η επένδυση διαπραγματεύσιμη;

Η επένδυση δεν είναι διαπραγματεύσιμη, καθώς έχουν εξασφαλιστεί οι καλύτερες δυνατές τιμές σε όλα τα επίπεδα.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ WATT+VOLT

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ WATT+VOLT

5.1 Ποιος είναι υπεύθυνος για λειτουργικά θέματα που πιθανώς θα προκύψουν στο κατάστημα WATT+VOLT;

Για οποιαδήποτε τεχνικά ή λειτουργικά θέματα, η WATT+VOLT θα παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη.

5.2 Ποιος αναλαμβάνει το κόστος για ενδεχόμενες φθορές από τη χρήση;

Ο μεταπωλητής θα είναι αρμόδιος για την κατάλληλη φροντίδα και συντήρηση όλου του εξοπλισμού στο κατάστημα. Οποιαδήποτε φθορά αποτελεί ευθύνη του.

5.3 Παρέχεται εκπαίδευση στους υπεύθυνους καταστημάτων;

Σύμφωνα με την πολιτική εκπαίδευσης της WATT+VOLT, ο Υπεύθυνος Καταστήματος  και όλο το προσωπικό θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, από εξουσιοδοτημένη ομάδα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

5.4 Μπορεί ένας μεταπωλητής να προσλάβει υπαλλήλους μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ;

Η στελέχωση του καταστήματος είναι στην ευθύνη του μεταπωλητή.

5.5 Ποιος αναλαμβάνει το κόστος για την ασφάλεια ενός καταστήματος WATT+VOLT;

Ο μεταπωλητής θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του καταστήματος WATT+VOLT και όλου του εξοπλισμού του. Όλα τα καταστήματα WATT+VOLT θα εξοπλιστούν με κάμερες ασφαλείας και σύστημα συναγερμού. Είναι στη διαχειριστική ευχέρεια του Υπεύθυνου του καταστήματος WATT+VOLT να παρέχει οποιοδήποτε επιπρόσθετο επίπεδο ασφαλείας.

5.6 Ποια είναι η διάρκεια της σύμβασης;

6 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για 6 επιπλέον χρόνια

5.7 Τι συμβαίνει αν η δομή της κοινοπραξίας πρέπει να αλλάξει;

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης για τα καταστήματα WATT+VOLT, οποιεσδήποτε αλλαγές στη δομή της κοινοπραξίας πρέπει να εγκριθούν γραπτώς από τη WATT+VOLT.

5.8 Αν ένας συνεργάτης αποφασίσει να αρχίσει μία επιχείρηση WATT+VOLT μόνος του, μπορεί αργότερα να δημιουργήσει κοινοπραξία;

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης για τα καταστήματα WATT+VOLT, οποιεσδήποτε αλλαγές στη δομή της κοινοπραξίας πρέπει να εγκριθούν γραπτώς από τη WATT+VOLT.