Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας WATT+VOLT EMT στη Βουλγαρία

Η WATT AND VOLT Α.Ε. ανακοινώνει την εξαγορά του 50% της εταιρείας CE Group, θυγατρικής εταιρείας της Energy Management Team (EMT) Bulgaria μέσω της Watt+Volt Bulgaria, καθώς και την μετονομασία της σε Watt+Volt EMT. Η Watt+Volt EMT κατέχει άδεια εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη δραστηριοποίησή της στην αγορά ενέργειας της Βουλγαρίας καθώς και άδεια balancing ενεργειακού προφίλ τελικών καταναλωτών.

Με την κίνηση αυτή, η WATT+VOLT ενώνει τις δυνάμεις της με την καταξιωμένη εταιρεία στο χώρο της ενέργειας ΕΜΤ, συμμετέχοντας από κοινού με 50% έκαστη στη μετοχική σύνθεση της Watt+Volt EMT, αποκτώντας πλέον απευθείας πρόσβαση σε χαμηλού κόστους παραγωγή ενέργειας καθώς και παρουσία στα γειτονικά χρηματιστήρια ενέργειας όπως αυτό της Ρουμανίας (OPCOM) και της Ουγγαρίας (HUPX).

Το νέο αυτό σχήμα στοχεύει όπως είναι φυσικό και στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της WΑΤΤ AND VOLT ΑΕ όσον αφορά την λιανική αγορά και τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρει στον Έλληνα καταναλωτή και στην εσωτερική αγορά της Βουλγαρίας. Αξίζει να αναφερθεί πως η εταιρεία ΕΜΤ εκπροσωπεί ήδη χαρτοφυλάκιο μεγάλων πελατών άνω των 130 MW στη γειτονική χώρα και ουσιαστικά ελέγχει το 12% της ελεύθερης αγοράς της Βουλγαρίας.

Η WATT AND VOLT ΑΕ θα παραμείνει σε στενή συνεργασία με την Watt+Volt EMT, με σκοπό την περαιτέρω βελτιστοποίηση του ενεργειακού της μίγματος με οφέλη για τον Έλληνα καταναλωτή.