Οργανόγραμμα εταιρείας

Η στρατηγική και η κουλτούρα της εταιρείας μας εστιάζει στους ανθρώπους της που αποτελούν την κινητήρια δύναμή της. Θέλουμε να είμαστε πάντα σε θέση να ανταποκρινόμαστε στην εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που μας επιδεικνύουν καθημερινά οι πελάτες μας και για το λόγο αυτό, η WATT+VOLT βασίζεται σε ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο εντάσσονται εργαζόμενοι, αφοσιωμένοι στον πελάτη και στις ανάγκες του, που δρουν με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή του, αναζητούν την καινοτομία και επιζητούν την επαγγελματική τους ανάπτυξη ώστε να είναι συνεχώς ευέλικτοι και ανταγωνιστικοί στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Στην WATT+VOLT, η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη δεν αποτελεί μόνο το υπόβαθρο για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αλλά και ηθική δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους μας.