ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

To πρόγραμμα Επαγγελματικό εξασφαλίζει σε όλες τις επιχειρήσεις με σύνδεση φυσικού αερίου, ανταγωνιστικές χρεώσεις με ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης.

Φυσικό αέριο για την επιχείρηση

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΠΑΓΙΟ [€/μήνα]
ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ [€/kWh]

4,5

Κόστος Προμήθειας του Προμηθευτή [€/kWh] + [0,003€/kWh]

Οι Χρεώσεις Προμήθειας αφορούν στη χρέωση για την κατανάλωση φυσικού αερίου η οποία προκύπτει από τη μετατροπή των μετρηθέντων m3 σε kWh, για την τιμολογηθείσα περίοδο κατανάλωσης. Στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις συμπεριλαμβάνονται κόστη που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις χρεώσεις των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίες και αποδίδονται στους αντίστοιχους Διαχειριστές.
Λοιπές Χρεώσεις Υπερ Τρίτων: Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) – Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.14), Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) – Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016. Ειδικό τέλος (5‰) – Ν.2093/92
Όλες οι χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε Φ.Π.Α 6% (ή ως εκάστοτε ο φόρος αυτός ανέρχεται και ισχύει).

 

Συνδυάστε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο με το DUAL POWER και κερδίστε έκπτωση στο λογαριασμό του φυσικού αερίου! Επιπλέον κερδίστε 100% έκπτωση στο πάγιο.
Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες.

Εξασφαλίστε σήμερα οικονομία στο φυσικό αέριο με τη WATT+VOLT και επωφεληθείτε από:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης
  • Καινοτόμες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας
  • Προσωπική και άμεση εξυπηρέτηση
  • Καλύτερη ενεργειακή απόδοση

Ελάτε στη WATT+VOLT εύκολα και απλά!

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή φυσικού αερίου είναι εύκολη και γρήγορη. Δεν απαιτείται καμία επέμβαση στον μετρητή ή στην εσωτερική εγκατάσταση της επιχείρησής σας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι η συμπλήρωση της Αίτησης Προμήθειας Φυσικού Αερίου της WATT+VOLT, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα ανά κατηγορία πελάτη δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά Ατομική
Επιχείρηση
ΟΕ/ΕΕ ΑΕ Σωματεία ΕΠΕ/ΙΚΕ Ιδρύματα
Ταυτότητα
Μισθωτήριο / Ε9
Σφραγίδα
Εκπροσώπηση
(Ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η. αλλιώς Φ.Ε.Κ. αλλιώς Δ.Σ.
με σειρά προτεραιότητας)
A B
Καταστατικό
Βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο – Έναρξη μη φυσικού προσώπου / Γ.Ε.Μ.Η. (τελευταίου 3μήνου)
Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η
(τελευταίου 2μήνου)
Γ
Σύσταση Νομικού προσώπου
(Φ.Ε.Κ/Γ.Ε.Μ.Η)
Δ
Α. Μόνο ακριβές αντίγραφο πρακτικού Γενικής συνέλευσης εκλογής μελών ΔΣ και ακριβές αντίγραφο πρακτικού ΔΣ συγκρότησής του σε σώμα
Β. Ακριβές αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης ΔΣ σε σώμα
Γ. Πιστοποιητικό Εθνικού τυπογραφείου περί μη δημοσίευσης τροποποίησης ή λύσης του Ιδρύματος
Δ. Πιστοποιητικό καταχώρησης του σωματείου στα βιβλία σωματείων

 

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Επισκεφτείτε ένα σημείο εξυπηρέτησης WATT+VOLT ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 183 83 για να βρούμε τη βέλτιστη λύση, προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες.