Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

H εταιρεία WATT+VOLT παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη την Ελλάδα;

Η WATT+VOLT παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στο ελληνικό διασυνδεδεμένο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και στα διασυνδεδεμένα νησιά (π.χ. Ιόνια νησιά, Σποράδες, Εύβοια, Άνδρος, Τήνος, Θάσος, Κύθηρα, Σαλαμίνα, Αίγινα κ.α.) αλλά και σε κάποια νησιά που δεν ανήκουν στο διασυνδεδεμένο  δίκτυο, όπως Κρήτη και Ρόδο. Στα νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένα με την ηπειρωτική Ελλάδα, εκ του νόμου, μέχρι και σήμερα αποκλειστικός Προμηθευτής παραμένει η ΔΕΗ.

Τι κέρδος θα έχω αν επιλέξω την WATT+VOLT ως Πάροχο Ηλεκτρικού Ρεύματος;

Η WATT+VOLT μπορεί να σας προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, βοηθώντας σας να σχηματίσετε μία ξεκάθαρη εικόνα για την ενέργεια που καταναλώνετε, χωρίς κρυφές χρεώσεις, απλά και γρήγορα, έχοντας ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με άλλους προμηθευτές. 
Επιπλέον με τις ενεργειακές υπηρεσίες που έχουμε εντάξει στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας έχοντας ως στόχο τη μείωση του κόστους σας σε ηλεκτρική ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος, μπορείτε κάθε στιγμή να ελέγχετε τις απώλειες σε ενέργεια του χώρου σας και να καταναλώνετε την ενέργεια που πραγματικά χρειάζεστε ενώ η ποιότητα και τάση στο ρεύμα δεν αλλάζει.

Μπορώ να διαπραγματευτώ την τιμή του ρεύματος;

Στη περίπτωση της Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) οι τιμές είναι καθορισμένες και δημοσιευμένες. Στην περίπτωση της Μέσης Τάσης (ΜΤ) υπολογίζονται κατά περίπτωση.

Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμό;

Η συχνότητα τιμολόγησης είναι μηνιαία σε οποιοδήποτε πακέτο ή πρόγραμμα ενταχθείτε ενώ ο εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται σε τετραμηνιαία βάση.
Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζετε με ακρίβεια το ποσό που δαπανάται σε ηλεκτρικό ρεύμα κάθε μήνα, γεγονός που σας βοηθά στον γενικότερο προϋπολογισμό των εξόδων σας.

Γιατί η έκπτωση υπολογίζεται στο ποσό χρέωσης της κατανάλωσης ρεύματος (ανταγωνιστικές χρεώσεις) και όχι στη συνολική αξία ηλεκτρικού ρεύματος;

Η συνολική αξία του λογαριασμού κατανάλωσης αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες:
(α) τη χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,
(β) τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, που είναι η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, οι Λοιπές Επιβαρύνσεις του Συστήματος Μεταφοράς, η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας,
(γ) τους φόρους και τέλη, που είναι το Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και το Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), και
(δ) οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, που είναι τα Δημοτικά Τέλη, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και το τέλος της ΕΡΤ.
Η WATT + VOLT δύναται να δώσει εκπτώσεις μόνο στην πρώτη κατηγορία χρεώσεων, διότι οι λοιπές είναι υποχρεωτικές, ίδιες για όλους τους Προμηθευτές, αποφασίζονται και επιβάλλονται με Υπουργικές Αποφάσεις, και αποδίδονται από την WATT + VOLT σε Τρίτους Φορείς (π.χ. ΑΔΜΗΕ, τελωνείο, κ.α.) όπως λαμβάνονται από τον πελάτη κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης.

Πόσους λογαριασμούς κατανάλωσης θα λαμβάνω;

Μετά την εκπροσώπησή σας από την WATT+VOLT, θα λαμβάνετε ενιαίο λογαριασμό που θα αφορά τη συνολική χρέωση των τεσσάρων παραπάνω χρεώσεων (όπως φαίνονται στην παραπάνω ερώτηση).

Πώς θα λαμβάνω τον λογαριασμό;

Μέσω φυσικού ταχυδρομείου, σε έντυπη μορφή. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να λαμβάνετε το λογαριασμό και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε αρχείο PDF (e-billing).

Πώς μπορώ να εξοφλώ το λογαριασμό μου; Πότε τον εξοφλώ;

Σε οποιαδήποτε Τράπεζα φαίνεται πάνω στο έντυπο του λογαριασμού κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας το έντυπο της ταχυπληρωμής σε όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, με Πάγια Εντολή για να κερδίζετε χρόνο από τις ουρές και την ταλαιπωρία και να χρεώνεται αυτόματα ο λογαριασμός σας με το ακριβές ποσό χρέωσης και με πιστωτική κάρτα με ένα τηλεφώνημα στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης. Επίσης ενεργοποιώντας το λογαριασμό σας στο mywatt, επωφελείστε από τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σχεδιάσαμε για εσάς και εξοφλείτε ηλεκτρονικά το λογαριασμό σας απλά, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια.Κάθε λογαριασμός πρέπει να εξοφλείται μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοσή του και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε.

Είναι εύκολη η διαδικασία της αλλαγής παρόχου;

Το μόνο που χρειάζεται είναι η συμπλήρωση της Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δείτε εδώ την αίτηση Για το Σπίτι / Για την Επιχείρηση) και ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός της ΔΕΗ ή οποιουδήποτε άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Εναλλακτικά μπορείτε να καλέστε στο 183 83, για να μιλήσετε απευθείας με εκπρόσωπο της εταιρείας μας. Δεν απαιτείται καμία επιβάρυνση ή επιπλέον αλλαγή στους υφιστάμενους μετρητές και στο δίκτυο.

Πώς γίνεται η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή με «Διαδοχή Πελάτη»;

Η Διαδοχή Πελάτη είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο καταναλωτής για να δηλώσει στον Προμηθευτή του ότι θα αλλάξει ο χρήστης της εγκατάστασης ενός ακινήτου, για το σκοπό της έκδοσης των λογαριασμών κατανάλωσης σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση. Παραδείγματα περιπτώσεων που απαιτούν τέτοια αλλαγή είναι:
α) κατά τη μίσθωση ενός ακινήτου, όπου ο ενοικιαστής είναι ο χρήστης του ακινήτου και ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας αυτού, ενώ κύριος του ακινήτου παραμένει ο εκμισθωτής/ ιδιοκτήτης,
β) κατά την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου σε πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη και αναγραφόμενο στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ή
γ) κατά την πώληση ακινήτου ή μεταβίβαση ιδιοκτησίας.
Η δήλωση αλλαγής χρήστη είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να εκδίδονται οι λογαριασμοί στο όνομα του καταναλωτή που είναι υπόχρεος απέναντι στον Προμηθευτή για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο καταναλωτής αυτός, και όχι στο όνομα του προηγούμενου χρήστη ή ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που ο νέος χρήστης ενός ακινήτου (π.χ. νέος ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης) θελήσει να αλλάξει Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (να εκπροσωπείται από την WATT+VOLT), θα πρέπει να εφαρμόσει τη διαδικασία Διαδοχής Πελάτη με αλλαγή Προμηθευτή, ακολουθώντας τα εξής απλά βήματα:
Βήμα 1. Υποβάλλει τη σχετική Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Ε.) στην WATT+VOLT.
Βήμα 2. Μαζί με την Αίτηση Προμήθειας, θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά, προκειμένου να τεκμηριώνεται ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα χρήσης του ακινήτου που τον αφορά, όπως π.χ. θεωρημένο μισθωτήριο, συμβόλαιο αγοράς, εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση, κλπ.
Βήμα 3. Στη σχετική Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πρέπει να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου Πελάτη (όπως προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου) και να επισημαίνεται ότι πρόκειται για «Διαδοχή Πελάτη».
Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση, αν έχει λήξει η ισχύς της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) του ακινήτου από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, τότε ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης υποχρεούται να καταθέσει ενημερωμένη ΥΔΕ στο Διαχειριστή του Δικτύου μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται, ότι η ΥΔΕ επιβάλλεται για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ακινήτου. Εάν η εγκατάσταση ενός ακινήτου δεν έχει επικαιροποιημένη ΥΔΕ, τότε ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής τυπικά μπορεί να την αποσυνδέσει.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για οποιαδήποτε απορία;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της WATT+VOLT στο 183 83 καθημερινά, Σάββατο και αργίες, 9.00 π.μ. – 9.00μ.μ. για να σας λύσουμε κάθε απορία, να προσαρμόσουμε μαζί το λογαριασμό σας σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Τι χρονική διάρκεια έχει η σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος;

Η σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι αορίστου χρόνου. Παρόλ’ αυτά δικαιούστε να την προσβάλετε χωρίς να επωμισθείτε καμία επιβάρυνση. Η προσβολή αυτή καθίσταται ενεργή με το πέρας 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει στη ΔΕΗ;

Η εγγύηση επιστρέφεται από τη ΔΕΗ μέσω συμψηφισμού, στον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης. Εσείς καταθέτετε με τη σειρά σας το ποσό της εγγύησης που έχετε συμφωνήσει με τη WATT+VOLT για την εκπροσώπησή σας, αφού λάβετε τον πρώτο λογαριασμό σας.

Στο ενδιάμεσο διάστημα μετάβασης στην WATT+VOLT ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή διακοπή ρεύματος;

Δεν μένετε ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα διότι η αλλαγή εκπροσώπησης είναι καθαρά λογιστική. Αλλάζουν ορισμένες εγγραφές στα αρχεία του Διαχειριστή του Δικτύου, και γίνεται αυτόματα η αλλαγή της εκπροσώπησης του πελάτη. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου και την αδιάλειπτη τροφοδότηση του συνόλου των καταναλωτών, όπως ήταν και πριν.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης σε ποιον μπορώ ν’ απευθυνθώ;

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα που ισχύουν εδώ ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deddie.gr

Πώς μπορώ να δηλώσω αλλαγή διεύθυνσης αποστολής του λογαριασμού μου;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ και να το αποστείλετε με φαξ στο: 210 3619835 ή με e-mail: info@watt-volt.gr.
Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις;

Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη Μέση και Υψηλή Τάση, υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).Τις μετρήσεις αυτές τις στέλνουν στην WATT+VOLT, η οποία εκτελεί την τιμολόγηση βάσει των μετρήσεων αυτών.

Σε περίπτωση που αμφισβητώ τη μέτρηση που πρέπει ν’ απευθυνθώ;

Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να στείλετε έγγραφη καταγγελία στην WATT+VOLT για την αμφισβήτηση της μέτρησης. H WATT+VOLT δεσμεύεται να ελέγξει το θέμα, και να προωθήσει το αίτημά σας στον ΔΕΔΔΗΕ προς διερεύνηση. Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ επί του αιτήματος.

Υπάρχει πιθανότητα ο ΔΕΔΔΗΕ να κάνει διακρίσεις σε παροχές που τιμολογούνται από εναλλακτικούς παρόχους;

Σε καμία περίπτωση. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ανεξάρτητος φορέας και οι υπηρεσίες του παρέχονται ισότιμα προς όλους τους καταναλωτές, αναξαρτήτως από ποιον πάροχο τιμολογούνται.

Είμαι δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, αλλά η παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας μου δεν είναι στο όνομά μου, τι πρέπει να κάνω;

Για τις περιπτώσεις συζύγων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση δεν απαιτείται αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό ρεύματος από τον ένα σύζυγο στον άλλο, ανεξαρτήτως ποιος από τους δύο είναι ο δικαιούχος.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προβείτε σε αλλαγή ονόματος των λογαριασμών ρεύματος της κύριας κατοικίας σας, έτσι ώστε αυτοί να εκδίδονται στο όνομά σας.

Σημειώνεται ότι, κατά την υπογραφή του Συμβολαίου δεν απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη. Ενδέχεται να ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Όταν δύο άτομα κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, σε ποιο όνομα πρέπει να εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος;

Μεταξύ συζύγων που κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα δύο άτομα, οπότε, ο λογαριασμός ρεύματος μπορεί να εκδίδεται σε οποιοδήποτε από τα δυο ονόματα.

Πού μπορώ να καταθέσω αίτηση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

Μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddie.gr) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο όλοι οι δικαιούχοι καταναλωτές, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει. Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για τους δικαιούχους ξεκινά από 1 Ιανουαρίου έκαστου έτους, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ).
Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις στο χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και εγκρίνονται οι αιτήσεις τους, είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου από την έναρξη του επόμενου έτους.

Αιτήσεις παραλαμβάνονται καθ' όλη τη διάρκεια έκαστου έτους. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Τιμολογίου, αυτό θα εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους.

Καθώς όμως το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο των προϋποθέσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Υποβολή αιτήσεων γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στους αρμόδιους φορείς. Καθώς όμως το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο των προϋποθέσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Τι πρέπει να γνωρίζω για να μπορέσω να καταθέσω αίτηση χορήγησης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητο:
1. να έχετε έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος στο όνομά σας
2. να γνωρίζετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (αναγράφονται στην μπροστινή σελίδα του λογαριασμού)
3. να γνωρίζετε τα στοιχεία της κύριας κατοικίας σας (ακριβή διεύθυνση ακινήτου
4. να γνωρίζετε τα προσωπικά στοιχεία σας
    - αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου
    - ΑΦΜ και ΑΦΜ συζύγου (εφόσον είστε έγγαμος)
5. ειδικότερα για τα άτομα που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης απαιτείται επιπλέον βεβαίωση χρήσης ενεργοβόρας συσκευής απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζεται αντίστοιχη βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα μου χορηγηθεί απευθείας μετά την υποβολή της αίτησης;

Όχι. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν χορηγείται απευθείας μετά την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση προωθείται από τους Διαχειριστές του Δικτύου στους αρμόδιους φορείς (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ) για έλεγχο στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων, οι αρμόδιοι φορείς θα ενημερώνουν τους Διαχειριστές Δικτύου εάν οι αιτούντες πληρούν ή μη τις σχετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Στη συνέχεια οι Διαχειριστές του Δικτύου θα ενημερώνουν τους Προμηθευτές για την έναρξη χορήγησης ή μη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Από πότε θα έχει εφαρμογή το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο στους λογαριασμούς ρεύματος της Οικίας;

Αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ), υπογράφετε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών θα πρέπει να προσκομίσετε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Η εκπροσώπησή σας θα ξεκινήσει σε τριάντα (30) ημέρες όπου θα εκδοθεί και ο πρώτος εκκαθαριστικός λογαριασμός που θα αφορά στο σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται ανεξάρτητα του συνολικού ύψους 4μηνιαίας κατανάλωσής μου;

Τα όρια ανά κατηγορία ευπαθούς ομάδας εμφανίζονται αναλυτικά στις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ανά κατηγορία.

Έχω νυχτερινό τιμολόγιο. Για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της 4μηνιαίας κατανάλωσης (ημερήσια & νυχτερινή);

Όχι. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται μόνον στην ημερήσια κατανάλωση και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη η νυχτερινή σας κατανάλωση στο ανώτατο όριο 4μηνιαίας κατανάλωσής σας ανά ευπαθή ομάδα.

Τι θα συμβεί εάν σε ένα τετράμηνο υπερβώ το όριο κατανάλωσης που ορίζει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Εάν εντάσσεστε σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, Χαμηλόμισθος, Τρίτεκνος, ΑΜΕΑ, Άνεργος και κάποιο τετράμηνο υπερβείτε το όριο κατανάλωσης της κατηγορίας σας, τότε για το 4μηνο αυτό δεν θα σας χορηγηθεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και θα εφαρμοστεί ο τιμοκατάλογος που ισχύει σύμφωνα με το ύψος της 4μηνιαίας κατανάλωσής σας, δηλ. αυτός του οικιακού τιμολογίου στο οποίο εντάσσεστε βάσει κατανάλωσης.
Εάν εντάσσεστε στην κατηγορία των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και υπερβείτε το όριο της κατανάλωσης για την κατηγορία αυτή (2.000 kWh), τότε θα εφαρμοστεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την κατανάλωση μέχρι τις 2.000 kWh και για την υπόλοιπη κατανάλωση πέραν αυτής, θα εφαρμοστεί το οικιακό τιμολόγιο όπως ισχύει κάθε φορά.

Μπορώ να ζητήσω το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και για την εξοχική μου κατοικία;

Όχι. Όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται αυστηρά στην κύρια κατοικία του δικαιούχου, όπως αυτή δηλώνεται καθ’ έτος στην φορολογική δήλωση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χορηγηθεί στην εξοχική κατοικία.

Την αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο πρέπει να την υποβάλω κάθε χρόνο;

Εφόσον σας έχει χορηγηθεί το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για ένα χρόνο, συνεχίζει να σας χορηγείται αυτόματα και για το επόμενο έτος, οπότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην περίπτωση όμως που έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής αίτησης τότε αυτό θα πρέπει να δηλωθεί. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων μέσω των αρμόδιων φορέων (Υπ.Οικονομικών, ΟΑΕΔ) αποδειχθεί ότι δεν είστε πλέον δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, τότε θα διακόπτεται η χορήγησή του.
Εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι της κατηγορίας «Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης», οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση κάθε χρόνο.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης για όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ και να την προσκομίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.

Εάν μετακομίσω, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται αυτόματα στη νέα μου κατοικία;

Όχι, θα πρέπει να καταθέσετε νέα αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και αφού έχει γίνει εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης στη νέα σας διεύθυνση.

Έχω πολυτεκνικό τιμολόγιο, δικαιούμαι και Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Δεν είναι δυνατό να χορηγηθούν δύο ειδικά τιμολόγια σε ένα δικαιούχο.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για θέματα που αφορούν τον ΔΕΔΔΗΕ (καταμέτρηση, Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κλπ);

Μπορείτε να καλέσετε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης Πελατών του ΔΕΔΔΗΕ στο 11500 με αστική χρέωση (καθημερινά,  7.00π.μ.- 7.00μ.μ).

Το Τηλεφωνικό Κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ θα σας παρέχει πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής), όπως: συνδέσεις στο Δίκτυο, μεταβολές σε υφιστάμενες παροχές, καταμέτρηση, Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, αρχική ηλεκτροδότηση, επαύξηση/μείωση ισχύος και άλλα τεχνικά θέματα.

Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα να σας ενημερώσουν για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των διαφόρων αιτημάτων σας, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολη η υποβολή των αιτημάτων σας στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deddie.gr και να αντλήσετε τις πληροφορίες που θέλετε.

Ποιον πρέπει να ενημερώσω σε περίπτωση οριστικής διακοπής ηλεκτροδότησης;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε  με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της WATT+VOLT στο 183 83 (καθημερινά, Σάββατο και αργίες, 9.00π.μ. – 9.00μ.μ.), προκειμένου να δηλωθεί η διακοπή ηλεκτροδότησης και να σας σταλεί η αντίστοιχη Βεβαίωση μη ηλεκτροδότησης του ακινήτου σας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διακοπής ηλεκτροδότησης, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε την βεβαίωση αυτή στο Δήμο σας, προκειμένου να ενημερωθεί ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται πια.

Σε περίπτωση Αίτησης Τελικού Διακανονισμού, θα πρέπει αντίστοιχα ο ενοικιαστής του ακινήτου να ενημερώσει με τη σειρά του τον ιδιοκτήτη και να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.

Πού πρέπει να απευθυνθώ αν θεωρώ ότι έχει βλάβη ο μετρητής μου και χρειάζεται έλεγχο;

Σε περίπτωση που έχει βλάβη ο μετρητής σας και χρειάζεται να γίνει έλεγχος, θα πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ (ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να συμπληρώσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ (πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε) και να την αποστείλετε είτε στην WATT+VOLT με e-mail: info@watt-volt.gr ή με φαξ: 210 3619835 υπόψιν του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, είτε απευθείας στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ (διεύθυνση: Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα, τηλ: 210 9281698, e-mail: infodeddie@deddie.gr).

Στην αίτηση θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα εξής πεδία:

1. Αριθμός μετρητή
2. Ονοματεπώνυμο
3. Διεύθυνση
4. Ποσό σε ΕΥΡΩ*
5. Τόπος
6. Ημερομηνία
7. Υπογραφή

*Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί κανονικά ή με προσέγγιση 5%, τότε θα επιβαρυνθείτε με το αντίστοιχο παρακάτω κόστος ελέγχου:

- 29,35€ συν Φ.Π.Α. για μετρητή μονοφασικής παροχής
- 38,15€ συν Φ.Π.Α. για μετρητή τριφασικής παροχής
- 61,63€ συν Φ.Π.Α. για μετρητή τριφασικής παροχής μέσω Μ/Σ εντάσεως ή παροχής Μέσης Τάσης

Αν όμως ο έλεγχος δείξει ότι ο μετρητής δε λειτουργούσε σωστά, θα γίνει διόρθωση του λογαριασμού και αντικατάσταση του μετρητή χωρίς καμία χρέωση.

Για αυτό σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει πρωτίστως να κάνετε το δικό σας έλεγχο κλείνοντας το γενικό διακόπτη στον πίνακά σας (εσωτερική εγκατάσταση) και να ελέγξετε αν ο δίσκος του μετρητή περιστρέφεται (καταγράφει ενέργεια). Στην περίπτωση που ο δίσκος περιστρέφεται, αυτό σημαίνει ότι πιθανόν υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και θα πρέπει να καλέσετε άμεσα ηλεκτρολόγο, για να προβεί σε έλεγχο της εσωτερική σας ηλεκτρικής εγκατάστασης.  Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες που είναι σημαντικό να γνωρίζετε (όπως για παράδειγμα το ποσό χρέωσης που θα επιβαρυνθείτε εάν αρνηθείτε τον έλεγχο κατά την επιτόπια επίσκεψη του συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.deddie.gr/el/upiresies/vlaves-diakopes-reumatos/vlaves-xrisimes-plirofories

Τι είναι η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και πότε εφαρμόζεται;

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) αποσκοπεί στο να τηρούνται οι κανόνες και η Νομοθεσία που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να κατασκευάζονται και να διατηρούνται πραγματικά ασφαλείς και λειτουργικές για τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες τους, προκειμένου να μειωθούν τα ατυχήματα (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια) που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) άλλαξε και τροποποιήθηκε πρόσφατα με την Φ.50/503/163 (ΦΕΚ 884 Β 15.05.2011) και η πλήρης εφαρμογή της νέας ΥΔΕ ξεκίνησε από την 01.11.2011.Η ΥΔΕ είναι υποχρεωτική βάσει Νομοθεσίας καθώς χωρίς αυτήν, δεν μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί μία νέα εγκατάσταση ή μια παλιά στην οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή της λόγω ανάγκης επανελέγχου.

Την ΥΔΕ συντάσσει ο ηλεκτρολόγος με την οποία δηλώνει ότι η εγκατάσταση που περιγράφεται σε αυτήν:

 • Είναι κατασκευασμένη με βάση την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία.
 • Έχει ελεγχθεί από τον ίδιο τον ηλεκτρολόγο που την υπογράφει, με βάση επίσης την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία, για να επιβεβαιώσει ότι είναι ασφαλής.
 • Έχει γίνει επανέλεγχος μιας υπάρχουσας εγκατάστασης, για να επιβεβαιώσει επίσης ότι ασφαλής.
 • Παραδίδεται η εγκατάσταση από τον ηλεκτρολόγο στον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη της και του παρέχει την προβλεπόμενη ασφάλεια από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και από κακή λειτουργία.

Η ΥΔΕ κρίνεται απαραίτητη, καθώς ωφελεί στα εξής:
- στο να εντοπίζονται και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι ιδιοκτήτες, οι χρήστες αλλά και οι ηλεκτρολόγοι που δεν τηρούν την νομοθεσία η οποία αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
- στο να αποδίδονται ευθύνες σε περιπτώσεις ατυχημάτων (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια). 

Χρειάζεται ανανέωση η ΥΔΕ;
Υπάρχει νομική υποχρέωση για την ανανέωσή της. Με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004, η ΥΔΕ είναι υποχρεωτική για αρχικό έλεγχο και επανέλεγχο.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (πισίνες, μαρίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).

Για να κατεβάσετε το νέο έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) πατήστε εδώ.
Για Συχνές Ερωτήσεις & Έγγραφα που συνοδεύουν την ΥΔΕ, πατήστε εδώ.

Σχετικά με την Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πότε απελευθερώθηκε η λιανική αγορά ρεύματος στην Ελλάδα;

Η λιανική αγορά ρεύματος απελευθερώθηκε στην Ελλάδα την 1η Ιουλίου 2007. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα πλέον τον προμηθευτή για την κάλυψη των αναγκών σας σε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είστε υποχρεωμένος, όπως παλιότερα, να αγοράζετε το ηλεκτρικό σας ρεύμα από τον κατεστημένο φορέα, βάσει ρυθμιζόμενων μόνο και μη διαπραγματεύσιμων τιμών απολαμβάνοντας επιπλέον καινοτόμες ενεργειακές υπηρεσίες ως προστιθέμενη αξία βάση των εξελίξεων στην αγορά της ενέργειας.

Τι είναι η ΡΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2000, αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας, όπως αυτή αναπτύσσεται – τόσο μονοσήμαντα στην Ελληνική αγορά - όσο και όπως αυτή λειτουργεί και αναπτύσσεται σε σχέση με τις ξένες αγορές ενέργειας, και ιδίως με αυτές με τις οποίες διασυνδέεται. Η ΡΑΕ συστήθηκε με το ν. 2773/1999, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο. Με τον ως άνω νόμο, τον εσωτερικό κανονισμό της (Π.Δ. 139/01), και κυρίως με τις τροποποιήσεις του ν. 2773/1999, που ακολούθησαν στη συνέχεια, της δόθηκαν αρμοδιότητες παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς, ήτοι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο. Περαιτέρω, η ΡΑΕ έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε σχέση με την αγορά των πετρελαιοειδών. (Πηγή Ιστοσελίδα της ΡΑΕ).

Ποιος είναι ο ρόλος του ΛΑΓΗΕ;

Ο ΛΑΓΗΕ αποτελεί τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ως αγορά εδώ εννοείται η ημερήσια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, από την οποία αγοράζει ενέργεια η WATT+VOLT για να προμηθεύσει τους πελάτες της. Ο ΛΑΓΗΕ χρεώνει την WATT+VOLT για την ενέργεια που αγοράζει βάσει της Οριακής Τιμής Συστήματος.
Ο ΛΑΓΗΕ είναι ανώνυμη εταιρεία με μετοχική σύνθεση που ανήκει 100% στο κράτος.

Ποιος ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ;

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το σύστημα μεταφοράς (150KV και 400kV) στην Ελλάδα, δηλαδή εκτελεί τη συντήρηση και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς, και διασφαλίζει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με καλή ποιότητα και αξιοπιστία. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ εκτελεί την εκκαθάριση αποκλίσεων και λοιπών λογαριασμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι σχετικές χρεοπιστώσεις στους Συμμετέχοντες στην αγορά αυτή.

Ποιος είναι ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ;

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο παραπάνω νομικό πλαίσιο. Έργο της εταιρείας είναι η λειτουργία , η συντήρηση και η ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του Δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deddie.gr.