Οι «έξυπνοι» μετρητές προστατεύουν το περιβάλλον

Μελέτες για την Αποτελεσματικότητα Παρακολούθησης Ενέργειας σε Πραγματικό Χρόνο

Κατά τη περίοδο των τελευταίων 5 ετών, έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες και μελέτες από κυβερνήσεις, προμηθευτές ενέργειας και Πανεπιστήμια σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Οι μελέτες που έγιναν στην Αγγλία, Αυστραλία Αμερική και Καναδά, οι οποίες ποικίλουν σε σχέση με τα κριτήρια και το πεδίο εφαρμογής, όλες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι οι χρήστες που παρακολουθούσαν την ενέργειά τους σε πραγματικό χρόνο κατανάλωναν λιγότερο ρεύμα.

Για παράδειγμα, το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Αλλαγής Sarah Darby (2006) απέδειξε ότι απλά και μόνο με τη πληροφόρηση της κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο (στιγμιαία ένδειξη κατανάλωσης) επετεύχθη μείωση αυτής από 5-15%.

Μια άλλη μελέτη, αυτή από το Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ενεργειακών Υπηρεσιών (AESP) το 2008, έδειξε ότι οικογένειες στο Καναδά κατάφεραν να μειώσουν τις ετήσιες ενεργειακές τους δαπάνες κατά 18% μέσο όρο. Η μελέτη αυτή μάλιστα έρχεται να ενισχύσει, αλλά και να επικυρώσει ακόμα περισσότερο την έρευνα γύρω από την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, που έχει ως σκοπό την μείωση κατανάλωσης ενέργειας.

Επίσης, από το πιλοτικό πρόγραμμα που διεξήχθη στο Σαμπαντέλ της Ισπανίας (2010) απεδείχθη ότι στις οικίες που χρησιμοποιήθηκαν οι μετρητές μας κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου, σημειώθηκε μείωση κατανάλωσης κατά 11,8% σε εβδομαδιαία βάση, συγκρίνοντας τις πρώτες με τις τελευταίες βδομάδες του προγράμματος. Σε μηνιαία, δε, βάση παρατηρήθηκε ότι η μείωση αυτή ανερχόταν στο 14,3%. Η εκτιμώμενη μείωση των εκπομπών ρύπων CO2 για όλα τα 29 σπίτια που συμμετείχαν ανερχόταν στους 4,1 τόνους, με αναμενόμενη ετήσια μείωση έως το 2020 στους 180,6 τόνους.