ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το λογαριασμό αλλά και τη διαδικασία τιμολόγησης.

Γιατί η έκπτωση υπολογίζεται στο ποσό χρέωσης της κατανάλωσης ρεύματος (ανταγωνιστικές χρεώσεις) και όχι στη συνολική αξία ηλεκτρικού ρεύματος;

Η συνολική αξία του λογαριασμού κατανάλωσης αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες:
(α) τη χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,
(β) τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, που είναι η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, οι Λοιπές Επιβαρύνσεις του Συστήματος Μεταφοράς, η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας,
(γ) τους φόρους και τέλη, που είναι το Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και το Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), και
(δ) οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, που είναι τα Δημοτικά Τέλη, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και το τέλος της ΕΡΤ.
Η WATT + VOLT δύναται να δώσει εκπτώσεις μόνο στην πρώτη κατηγορία χρεώσεων, διότι οι λοιπές είναι υποχρεωτικές, ίδιες για όλους τους Προμηθευτές, αποφασίζονται και επιβάλλονται με Υπουργικές Αποφάσεις, και αποδίδονται από την WATT + VOLT σε Τρίτους Φορείς (π.χ. ΑΔΜΗΕ, τελωνείο, κ.α.) όπως λαμβάνονται από τον πελάτη κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης.

Μπορώ να διαπραγματευτώ την τιμή του ρεύματος;

Στη περίπτωση της Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) οι τιμές είναι καθορισμένες και δημοσιευμένες. Στην περίπτωση της Μέσης Τάσης (ΜΤ) υπολογίζονται κατά περίπτωση.

Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμό;

Η συχνότητα τιμολόγησης είναι μηνιαία σε οποιοδήποτε πακέτο ή πρόγραμμα ενταχθείτε ενώ ο εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται σε τετραμηνιαία βάση.
Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζετε με ακρίβεια το ποσό που δαπανάται σε ηλεκτρικό ρεύμα κάθε μήνα, γεγονός που σας βοηθά στον γενικότερο προϋπολογισμό των εξόδων σας.

Πώς θα λαμβάνω τον λογαριασμό;

Μέχρι την 1 Μαΐου 2018, όλοι οι λογαριασμοί αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, μέσω φυσικού ταχυδρομείου. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να λαμβάνετε το λογαριασμό και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε αρχείο PDF (e-billing). Από 1 Μαίου 2018, όλοι οι λογαριασμοί θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά εκτός εάν ο πελάτης έχει δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί την αποστολή  μόνο σε έντυπη μορφή, μέσω φυσικού ταχυδρομείου.

Πώς μπορώ να εξοφλώ το λογαριασμό μου; Πότε τον εξοφλώ;

Σε οποιαδήποτε Τράπεζα φαίνεται πάνω στο έντυπο του λογαριασμού κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας το έντυπο της ταχυπληρωμής σε όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, με Πάγια Εντολή για να κερδίζετε χρόνο από τις ουρές και την ταλαιπωρία και να χρεώνεται αυτόματα ο λογαριασμός σας με το ακριβές ποσό χρέωσης και με πιστωτική κάρτα με ένα τηλεφώνημα στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης. Επίσης ενεργοποιώντας το λογαριασμό σας στο MyWatt, επωφελείστε από τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σχεδιάσαμε για εσάς και εξοφλείτε ηλεκτρονικά το λογαριασμό σας απλά, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια. Κάθε λογαριασμός πρέπει να εξοφλείται μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοσή του και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε.