ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με επιμέρους διαδικασίες

Όταν δύο άτομα κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, σε ποιο όνομα πρέπει να εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος;

Μεταξύ συζύγων που κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα δύο άτομα, οπότε, ο λογαριασμός ρεύματος μπορεί να εκδίδεται σε οποιοδήποτε από τα δυο ονόματα.

Ποιον πρέπει να ενημερώσω σε περίπτωση οριστικής διακοπής ηλεκτροδότησης;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της WATT+VOLT στο
183 83 (καθημερινά, Σάββατο και αργίες, 9.00π.μ. – 9.00μ.μ.), προκειμένου να δηλωθεί η διακοπή ηλεκτροδότησης.

Βάσει της τροποποίησης του άρθρου 5 του νόμου 3345/2005 όπως αντικαταστάθηκε κατά τα προβλεπόμενα της παρ.1 του άρθ. 222 του νόμου 4555/2018, ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α’ 171). Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Σε περίπτωση Αίτησης Τελικού Διακανονισμού, θα πρέπει αντίστοιχα ο ενοικιαστής του ακινήτου να ενημερώσει με τη σειρά του τον ιδιοκτήτη και να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για οποιαδήποτε απορία;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της WATT+VOLT στο 183 83 καθημερινά, Σάββατο και αργίες, 9.00 π.μ. – 9.00μ.μ. για να σας λύσουμε κάθε απορία, να προσαρμόσουμε μαζί το λογαριασμό σας σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Πώς μπορώ να δηλώσω αλλαγή διεύθυνσης αποστολής του λογαριασμού μου;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ και να το αποστείλετε με φαξ στο: 210 3619835 ή με e-mail: [email protected].
Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ.

Σε περίπτωση που αμφισβητώ τη μέτρηση που πρέπει ν’ απευθυνθώ;

Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να στείλετε έγγραφη καταγγελία στην WATT+VOLT για την αμφισβήτηση της μέτρησης. H WATT+VOLT δεσμεύεται να ελέγξει το θέμα, και να προωθήσει το αίτημά σας στον ΔΕΔΔΗΕ προς διερεύνηση. Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ επί του αιτήματος.