ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία αλλαγής παρόχου.

Είναι εύκολη η διαδικασία της αλλαγής παρόχου;

Το μόνο που χρειάζεται είναι η συμπλήρωση της Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δείτε εδώ την αίτηση Για το Σπίτι / Για την Επιχείρηση) και ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός της ΔΕΗ ή οποιουδήποτε άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Εναλλακτικά μπορείτε να καλέστε στο 183 83, για να μιλήσετε απευθείας με εκπρόσωπο της εταιρείας μας. Δεν απαιτείται καμία επιβάρυνση ή επιπλέον αλλαγή στους υφιστάμενους μετρητές και στο δίκτυο.

Πώς γίνεται η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή με «Διαδοχή Πελάτη»;

Η Διαδοχή Πελάτη είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο καταναλωτής για να δηλώσει στον Προμηθευτή του ότι θα αλλάξει ο χρήστης της εγκατάστασης ενός ακινήτου, για το σκοπό της έκδοσης των λογαριασμών κατανάλωσης σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση. Παραδείγματα περιπτώσεων που απαιτούν τέτοια αλλαγή είναι:
α) κατά τη μίσθωση ενός ακινήτου, όπου ο ενοικιαστής είναι ο χρήστης του ακινήτου και ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας αυτού, ενώ κύριος του ακινήτου παραμένει ο εκμισθωτής/ ιδιοκτήτης,
β) κατά την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου σε πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη και αναγραφόμενο στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ή
γ) κατά την πώληση ακινήτου ή μεταβίβαση ιδιοκτησίας.
Η δήλωση αλλαγής χρήστη είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να εκδίδονται οι λογαριασμοί στο όνομα του καταναλωτή που είναι υπόχρεος απέναντι στον Προμηθευτή για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο καταναλωτής αυτός, και όχι στο όνομα του προηγούμενου χρήστη ή ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που ο νέος χρήστης ενός ακινήτου (π.χ. νέος ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης) θελήσει να αλλάξει Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (να εκπροσωπείται από την WATT+VOLT), θα πρέπει να εφαρμόσει τη διαδικασία Διαδοχής Πελάτη με αλλαγή Προμηθευτή, ακολουθώντας τα εξής απλά βήματα:
Βήμα 1. Υποβάλλει τη σχετική Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Ε.) στην WATT+VOLT.
Βήμα 2. Μαζί με την Αίτηση Προμήθειας, θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά, προκειμένου να τεκμηριώνεται ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα χρήσης του ακινήτου που τον αφορά, όπως π.χ. θεωρημένο μισθωτήριο, συμβόλαιο αγοράς, εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση, κλπ.
Βήμα 3. Στη σχετική Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πρέπει να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου Πελάτη (όπως προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου) και να επισημαίνεται ότι πρόκειται για «Διαδοχή Πελάτη».
Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση, αν έχει λήξει η ισχύς της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) του ακινήτου από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, τότε ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης υποχρεούται να καταθέσει ενημερωμένη ΥΔΕ στο Διαχειριστή του Δικτύου μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται, ότι η ΥΔΕ επιβάλλεται για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ακινήτου. Εάν η εγκατάσταση ενός ακινήτου δεν έχει επικαιροποιημένη ΥΔΕ, τότε ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής τυπικά μπορεί να την αποσυνδέσει.

Στο ενδιάμεσο διάστημα μετάβασης στην WATT+VOLT ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή διακοπή ρεύματος;

Δεν μένετε ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα διότι η αλλαγή εκπροσώπησης είναι καθαρά λογιστική. Αλλάζουν ορισμένες εγγραφές στα αρχεία του Διαχειριστή του Δικτύου, και γίνεται αυτόματα η αλλαγή της εκπροσώπησης του πελάτη. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου και την αδιάλειπτη τροφοδότηση του συνόλου των καταναλωτών, όπως ήταν και πριν.

Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει στη ΔΕΗ;

Η εγγύηση επιστρέφεται από τη ΔΕΗ μέσω συμψηφισμού, στον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης. Εσείς καταθέτετε με τη σειρά σας το ποσό της εγγύησης που έχετε συμφωνήσει με τη WATT+VOLT για την εκπροσώπησή σας, αφού λάβετε τον πρώτο λογαριασμό σας.

Τι κέρδος θα έχω αν επιλέξω την WATT+VOLT ως Πάροχο Ηλεκτρικού Ρεύματος;

Η WATT+VOLT μπορεί να σας προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, βοηθώντας σας να σχηματίσετε μία ξεκάθαρη εικόνα για την ενέργεια που καταναλώνετε, χωρίς κρυφές χρεώσεις, απλά και γρήγορα, έχοντας ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με άλλους προμηθευτές.
Επιπλέον με τις ενεργειακές υπηρεσίες που έχουμε εντάξει στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας έχοντας ως στόχο τη μείωση του κόστους σας σε ηλεκτρική ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος, μπορείτε κάθε στιγμή να ελέγχετε τις απώλειες σε ενέργεια του χώρου σας και να καταναλώνετε την ενέργεια που πραγματικά χρειάζεστε ενώ η ποιότητα και τάση στο ρεύμα δεν αλλάζει.