ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η WATT+VOLT είναι ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενέργειας με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
Σ’ έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς, το όραμα της WATT+VOLT είναι να βρίσκεται πάντα σε θέση να προσφέρει σε κάθε Έλληνα καταναλωτή, καινοτομικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις δικές του ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον και εφόδια την υψηλή τεχνολογική υποδομή και την τεχνογνωσία και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Στο πλαίσιο δυναμικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η WATT+VOLT αναζητά:

Εξωτερικούς Συνεργάτες
για τα νησιά: Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Άνδρο.

Οι Συνεργάτες της WATT+VOLT θα απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με στόχο την προσέλκυση πελατολογίου στις περιοχές δραστηριότητάς τους και την ανάπτυξη των πωλήσεων των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.

Επιθυμητό προφίλ συνεργάτη:

  • Υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή επιθυμητή
  • Επικέντρωση στην επίτευξη στόχων
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
  • Υπευθυνότητα και συνέπεια
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Η εταιρεία παρέχει:

  • Ανταγωνιστικές αμοιβές βάσει απόδοσης
  • Συνεχή εκπαίδευση σε ένα δυναμικό, καινοτόμο και αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον

Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε το επόμενο επιχειρηματικό σας βήμα, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο email [email protected] αναφέροντας απαραιτήτως το όνομα σας, τηλέφωνο επικοινωνίας, περιοχή ενδιαφέροντος και όποια άλλη πληροφορία θεωρείτε σημαντική.