ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η WATT+VOLT, με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών αλλά και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, έχει επενδύσει σε πληροφοριακά συστήματα που εξυπηρετούν τη σωστή διαχείριση της πελατειακής βάσης αλλά και την ομαλή λειτουργία των τμημάτων της εταιρείας.

Διαθέτουμε ένα σύγχρονο data center στο οποίο φιλοξενούνται τα επιχειρησιακά συστήματα του οργανισμού. Mε την υψηλή απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία τους καλύπτουν το σύνολο των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας και διασφαλίζουν την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε πελάτες και συνεργάτες.

Αξιοποιώντας καθιερωμένες πλατφόρμες Energy Management, CRM, ERP, Billing, ECM και BPM και υποδομές virtualization, IVR και VoIP/PBX αλλά, ταυτόχρονα, επενδύοντας σε αναδυόμενες τεχνολογίες Big Data, IoT, Advanced Analytics και Business Intelligence, παράγουμε καινοτόμα προϊόντα και εξελίσσουμε διαρκώς την ψηφιακή εμπειρία του προσωπικού, των συνεργατών και των πελατών μας.