ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η WATT+VOLT διακατέχεται από ένα ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης.

Οι καθημερινές μας δραστηριότητες διακατέχονται από ένα ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης προς το περιβάλλον, την κοινωνική ευημερία και τον κώδικα δεοντολογίας μας.

Ως μία εταιρεία με ειλικρινές ενδιαφέρον για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και σε συνδυασμό με την καινοτομία, που αποτελεί βασικό πυλώνα δράσης μας, συμμετέχουμε με κάθε ευκαιρία σε πράξεις κοινωνικής ευθύνης, δείχνοντας την ευαισθητοποίησή μας σε θέματα που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος. Σταθερός στόχος μας είναι και παραμένει το να μπορούμε με τις ενέργειές μας να επηρεάζουμε θετικά και ουσιαστικά τη ζωή των πολιτών σε όλη την Ελλάδα, βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινότητάς τους και παράλληλα, να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του φυσικού οικοσυστήματος που τους περιβάλλει.

Μια «θάλασσα δράσεων» ξεκινά με σύμμαχο την Aegean Rebreath

Έτσι, με υψηλό αίσθημα ευθύνης για το περιβάλλον, προχωράμε σε μία σημαντική συνέργεια με την Aegean Rebreath, την εξίσου καινοτόμα περιβαλλοντική οργάνωση, που φροντίζει για την προστασία των θαλασσών μας μέσω της ανακύκλωσης και της επαναξιοποίησης των θαλάσσιων απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, η Aegean Rebreath, εφαρμόζει ένα ολιστικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας, το οποίο έχει στόχο τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων από το βυθό, τη θάλασσα και τις ακτές και τη διάθεση των υλικών σε εταιρείες upcycling για την άμεση χρήση τους σε νέα προϊόντα καθώς και τη συνεργασία με εταιρείες ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων. Παράλληλα, συνεργάζεται με αλιευτικούς συλλόγους και δήμους για τη δημιουργία σταθμών συλλογής απορριμμάτων, πραγματοποιεί μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και φορείς και υλοποιεί ερευνητικές δραστηριότητες.

Με τη δωρεά της WATT+VOLT, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο περιβάλλον που θέλουμε να ζούμε!

Στο πολυποίκιλο και εξαιρετικά σημαντικό έργο, που πραγματοποιεί η ομάδα και οι εθελοντές της Aegean Rebreath, γινόμαστε κοινωνός και «συνοδοιπόρος», δωρίζοντας ένα όχημα, τύπου van, που θα αντιπροσωπεύσει το νέο κέντρο επιχειρήσεων για τις επόμενες δράσεις της οργάνωσης. Με τη δωρεά μας, οι άνθρωποι της Aegean Rebreath θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε ακόμα περισσότερες δράσεις ανά την Ελλάδα, χειμώνα-καλοκαίρι.

Με την υποστήριξη και ενδυνάμωση της Aegean Rebreath, θα ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα και θα βρεθούμε κοντά σε όλους τους καταναλωτές που μας εμπιστεύονται. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στην οικονομική και κοινωνική ευημερία όλων των κατοίκων, όχι μόνο στα νησιά, αλλά και σε όλες τις περιοχές που θα δραστηριοποιηθεί το κέντρο επιχειρήσεων της Aegean Rebreath.

Έμπρακτα και με σιγουριά με τη βοήθεια της συνεργασίας μας με την Aegean Rebreath μπορούμε να φανταζόμαστε περισσότερα για το περιβάλλον μας.