ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Από τον Απρίλιο του 2018, η WATT+VOLT δραστηριοποιείται στην Προμήθεια Φυσικού Αερίου.

Το φυσικό αέριο, μια φυσική μορφή ενέργειας χωρίς προσμείξεις και θειούχα συστατικά, αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και το μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα αποτελεί πάντα κύριο γνώμονα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Με αυτό το κριτήριο, εξασφαλίσαμε Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου και ξεκινήσαμε τη δραστηριοποίησή μας στην αγορά τον Απρίλιο του 2018.

Χάρτης Δικτύου Φυσικού Αερίου