ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε σήμερα τις νέες, προηγμένες τεχνολογίες που θα επικρατήσουν στο μέλλον.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε σήμερα τις νέες, προηγμένες τεχνολογίες που θα επικρατήσουν στο μέλλον, προσφέροντας  καινοτόμα προϊόντα και λύσεις για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, ασφάλεια και άνεση.

  • Το ΜyWatt είναι η βραβευμένη εφαρμογή που παρέχει στον πελάτη πρόσβαση στο ιστορικό των λογαριασμών του, στην πληρωμή τους και στην εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρείας.

«ΕΞΥΠΝΕΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ IoT

  • Το smartwatt είναι η ολοκληρωμένη software/hardware λύση που μετατρέπει ένα απλό σπίτι σε «έξυπνο», δίνοντας στους χρήστες τον απόλυτο έλεγχο των «έξυπνων» συσκευών τους, εξασφαλίζοντας άνεση, ασφάλεια και οικονομία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι Ενεργειακές Λύσεις & Υπηρεσίες της WATT+VOLT σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιούνται στον μέγιστο βαθμό οι ενεργειακοί πόροι και ταυτόχρονα, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, να αναβαθμίζεται το επίπεδο άνεσης και ασφάλειας της εγκατάστασης και να μεγιστοποιείται η ενεργειακή απόδοση.

  • Με τη νέα υπηρεσία ενεργειακού συμψηφισμού Net Metering, κάθε παροχή μπορεί να συμψηφίσει την ενέργεια που καταναλώνει με την ενέργεια που παράγει, χρησιμοποιώντας μια οικολογικά υπεύθυνη τεχνολογία που υπόσχεται δυνατότητα άμεσης απόσβεσης του συστήματος και σημαντική μείωση στις χρεώσεις του ρεύματος και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
  • Με τη νέα υπηρεσία Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου, η WATT+VOLT αναλαμβάνει όλο το έργο προσφέροντας τις πιο οικονομικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του καταναλωτή.
  • Αναβαθμίζουμε το χώρο σας προσφέροντας τις πιο αξιόπιστες ηλεκτρολογικές και ενεργειακές λύσεις.