ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η WATT+VOLT, με αποκλειστικό πάντα γνώμονα την έγκυρη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αναδιοργάνωσε κάποια από τα τμήματά της, ώστε να λειτουργούν ταχύτερα και ακόμα πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά. Ειδικότερα, για το τμήμα εισπράξεων, συνεργαστήκαμε με την εταιρεία «Creditable  Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF» (διεύθυνση: 1 Boulevard de laFoire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, email: [email protected]) και μεταβιβάσαμε σε αυτήν απαιτήσεις που διατηρούσαμε από εκδοθέντα τιμολόγια, βάσει της μεταξύ μας σύμβασης.

Ήδη, όμως, όλες οι απαιτήσεις από εκδοθέντα τιμολόγια, που μεταβιβάστηκαν στην ως άνω εταιρεία και παρέμειναν μέχρι και σήμερα ανείσπρακτες επαναμεταβιβάζονται στην εταιρεία μας, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης.

Στη μεταξύ μας σχέση και επικοινωνία δεν θα υπάρξει καμία διαφοροποίηση, καθώς τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά και μόνο την οργανωτική δομή της Εταιρείας.

Για τον σκοπό αυτό, τα προσωπικά δεδομένα σας, που σχετίζονται με τις εν λόγω απαιτήσεις (ονοματεπώνυμο, στοιχεία σύμβασης, στοιχεία οφειλών και καταβολών, A.Φ.Μ.) διαγράφονται από την εταιρεία «Creditable  Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF» (διεύθυνση: 1 Boulevard de laFoire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, email: [email protected]) και παραμένουν αποθηκευμένα στην εταιρεία μας. Τα δεδομένα τα έχουμε συλλέξει από εσάς ή τα έχουμε αντλήσει νόμιμα από λοιπά στοιχεία, όπως από λογαριασμούς που σας έχουμε εκδώσει.

Η WATT+VOLT θα είναι Ανεξάρτητη Υπεύθυνη Επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων σας και μπορείτε να επικοινωνείτε εγγράφως για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την WATT+VOLΤ, με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της στα στοιχεία: Stephan Bovermann, διεύθυνση Steindamm 71, 20099 Hamburg, Germany και στο email: ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ενώ αναλυτικά για τα δικαιώματά σας που προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και για τα στοιχεία επικοινωνίας της WATT+VOLT από την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WATT+VOLT μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://www.watt-volt.gr/privacy-notice/.