Συμβουλές εξοικονόμησης από την WATT+VOLT – Energy tip#2 – Νοέμβριος

εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας

'Η πιο οικονομική μορφή ενέργειας είναι αυτή που δεν καταναλώθηκε ποτέ'

Τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία, σε βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επίπεδο, είναι τεράστια. Είναι όμως και απαραίτητη για να καταστεί πλέον το προϊόν άμεσα ανταγωνιστικό ως προς το κόστος του.

Στην παραγωγική διαδικασία

  • Βελτίωση της μόνωσης του εξοπλισμού παραγωγής και των αγωγών ατμού που βρίσκονται σε υψηλή θερμοκρασία για την ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας.
  • Αφαίρεση του πάγου από τους αγωγούς του ψυκτικού μέσου μέσω βελτίωσης της μόνωσης. Με τον τρόπο αυτό ο πάγος θα μείνει εκεί όπου είναι πραγματικά απαραίτητος.
  • Αποφυγή των διαρροών ατμού. Έχει υπολογιστεί ότι 1 kg/min διαρροή ατμού κοστίζει περίπου 1 €/min σε μη κλιματιζόμενο και 2 €/min σε κλιματιζόμενο χώρο αντίστοιχα.
  • Μεταφορά θερμότητας από διαδικασίες θερμών ρευμάτων σε αντίστοιχες ψυχρών ρευμάτων.
  • Εξασφάλιση ότι έχει γίνει σωστή διαστασιολόγηση του λέβητα της εγκατάστασης και ότι οι απώλειες θερμοκρασίας από το θερμό μέσο (νερό) είναι ελάχιστες. Η βελτίωση στην παροχή νερού (π.χ. βρόχινο νερό) βοηθά σε αυτό.
  • Απαίτηση από τους προμηθευτές να παραθέτουν λεπτομερείς αναλύσεις της κατανάλωσης και της απαιτούμενης ισχύος για καλύτερη εικόνα της καμπύλης κατανάλωσης.
  • Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ανά γραμμή ή μεγάλο κινητήρα για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συνολικά των στοιχείων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου ή νερού.

Παναγιώτης Σεφέρης

Σημείωση: Ο Παναγιώτης Σεφέρης είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, υπεύθυνος του Energy Management Dpt της Watt and Volt Α.Ε. και τακτικός κριτικός σε επιστημονικά περιοδικά όπως το Energy and Buildings κ.α.