Οι «έξυπνοι» μετρητές προστατεύουν το περιβάλλον

Οι μελέτες που έγιναν στην Αγγλία, Αυστραλία Αμερική και Καναδά, οι οποίες ποικίλουν σε σχέση με τα κριτήρια και το πεδίο εφαρμογής, όλες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι οι χρήστες που παρακολουθούσαν την ενέργειά τους σε πραγματικό χρόνο κατανάλωναν λιγότερο ρεύμα. Για παράδειγμα, το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Αλλαγής Sarah Darby (2006) απέδειξε ότι απλά και μόνο με τη πληροφόρηση της κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο (στιγμιαία ένδειξη κατανάλωσης) επετεύχθη μείωση αυτής από 5-15%.

Επίσης, από το πιλοτικό πρόγραμμα που διεξήχθη στο Σαμπαντέλ της Ισπανίας (2010) απεδείχθη ότι στις οικίες που χρησιμοποιήθηκαν οι μετρητές μας κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου, σημειώθηκε μείωση κατανάλωσης κατά 11,8% σε εβδομαδιαία βάση, συγκρίνοντας τις πρώτες με τις τελευταίες βδομάδες του προγράμματος. Σε μηνιαία, δε, βάση παρατηρήθηκε ότι η μείωση αυτή ανερχόταν στο 14,3%. Η εκτιμώμενη μείωση των εκπομπών ρύπων CO2 για όλα τα 29 σπίτια που συμμετείχαν ανερχόταν στους 4,1 τόνους, με αναμενόμενη ετήσια μείωση έως το 2020 στους 180,6 τόνους.
Να σημειωθεί ότι στην ελληνική επικράτεια, η μοναδική εταιρεία Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκατέστησε "έξυπνους μετρητές" ήταν η WATT+VOLT. Από τις αρχές του 2012 έχουν εγκατασταθεί πιλοτικά πάνω από 500 έξυπνοι μετρητές σε σπίτια και επιχειρήσεις, γεγονός που αναδεικνύει την τάση καινοτομίας της εταιρείας και της ανάπτυξης ολοκληρωμένων και πρωτοποριακών υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.