Ενεργειακές Ειδήσεις Νο 22

Ενημερωθείτε για όλες τις σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση και παραγωγή ενέργειας.

Τα συστήματα αυτοματισμού συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Στην κατακόρυφη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν τα σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού, τα οποία εφαρμόζονται σε κατοικίες αλλά και σε μεγαλύτερα κτίρια, που στεγάζουν πολυκαταστήματα, επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες. Εξαιτίας των μεγάλων τους πλεονεκτημάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ειδικά πρότυπα για την επίδραση του αυτοματισμού των κτιρίων στην ενεργειακή απόδοση. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τα συστήματα αυτοματισμού μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση 10% στον Ηλεκτρισμό και 32% στη θέρμανση.

Το «Energy Star» στην κατασκευαστική εταιρεία που εξοικονόμησε 400 δις kWh ενέργειας.

Ειδικό βραβείο για τις ιδιωτικές εταιρίες που καταφέρνουν να επιτυγχάνουν τους καλύτερες επιδόσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας έχει θεσπίσει η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το «Energy Star» απονέμεται από το 1992 και θεωρείται ως ένα επιπλέον κίνητρο για την επιδίωξη της ενεργειακής οικονομίας από τις εταιρίες. Ο νικητής του φετινού βραβείου ανακοινώθηκε στις αρχές του Μαΐου. Πρόκειται για μια κατασκευαστική εταιρεία, που εφαρμόζει τα πλέον σύγχρονα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας. Μέσα σε ένα χρόνο, οι πρακτικές της κατασκευαστικής εταιρίας οδήγησαν στην εξοικονόμηση 400 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρων ενέργειας.

Μια από τις καθετοποιημένες υπηρεσίες της πλατφόρμας smarteverything που παρέχει η WATT+VOLT, είναι το smartbuilding που προσφέρει λύσεις καταγραφής και παρακολούθησης δεδομένων για κάθε κτιριακή ανάγκη.

Πηγή: Το Ενεργειακό Δελτίο της WATT+VOLT στον Real FM