Ενεργειακές Ειδήσεις Νο 1

Ενημερωθείτε για τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην Ευρώπη.

Κοινωνικός διαμοιρασμός θερμικής ενέργειας στην Μασσαλία. 

Ένα πρωτοποριακό έργο εξοικονόμησης ενέργειας εγκαινιάστηκε στις αρχές του 2018 στη Μασσαλία. Πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα διασποράς της ενέργειας μεταξύ των κτιρίων που έχουν οικοδομηθεί πρόσφατα στο παραλιακό μέτωπο της γαλλικής πόλης. Μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου σωληνώσεων και αισθητήρων, τα κτίρια μπορούν να μοιράζονται τη θερμική ενέργεια που παράγουν. Για παράδειγμα, ο θερμός αέρας που παράγεται από το σύστημα κλιματισμού σε ένα κτίριο αξιοποιείται για τη θέρμανση του νερού σε κάποιο άλλο κτίριο. Το έργο αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 75%.

Οφέλη από την σωστή διαχείρισης αποριμμάτων στον Δήμο Αγλαντζιάς Λευκωσίας.

Πρότυπο για την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ο δήμος Αγλαντζιάς στην Κύπρο. Στο προάστιο της Λευκωσίας, οι δημοτικές αρχές πρόγραμμα συλλογής των μαγειρικών λαδιών που χρησιμοποιούν οι πολίτες στην κουζίνας τους, κι έπειτα το τηγανέλαιο μετατρέπεται σε καύσιμο που ζεσταίνει τα δημόσια κτίρια της Αγλαντζιάς. Παράλληλα, οι κάτοικοι πληρώνουν δημοτικά τέλη ανάλογα με τα σκουπίδια που παράγουν, καθώς οι κάδοι τους έχουν σύστημα ζύγισης απορριμμάτων. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες έχουν μειώσει τον όγκο σκουπιδιών που παράγουν, εξοικονομώντας τεράστιες ποσότητες από τα καύσιμα των αποριμματοφόρων.

Βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις στο κεντρικό κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης

Τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις στο κεντρικό της κτίριο δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεύθυνση του κτιρίου κατάφερε το 2017 να μειώσει την κατανάλωση της ενέργειας κατά 16,5%, σε σχέση με το 2010. Από μόνη της αυτή η μείωση, περιόρισε κατά  5% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αντιστοιχούν στην ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου. Ακόμη, η κατανάλωση χαρτιού μειώθηκε κατά 49%, η παραγωγή απορριμμάτων κατά 14% και  η κατανάλωση του νερού κατά 9,5%.

Η WATT+VOLT δραστηριοποιείται ενεργά σε Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και καινοτομίας Horizon2020 με σκοπό την συνεργασία με άλλους καινοτόμους φορείς από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Πηγή: Το Ενεργειακό Δελτίο της WATT+VOLT στον Real FM