|
22.07.21

Eνδείξεις και βαθμός απόδοσης του λέβητα φυσικού αερίου: Βρες όλες τις απαντήσεις στις απορίες σου εδώ!

Αποφάσισες να βάλεις φυσικό αέριο ή το σκέφτεσαι και έχεις απορίες για λεπτομέρειες που χρειάζεται και θέλεις να γνωρίζεις; Στις παρακάτω ερωταπαντήσεις θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις χρήσιμες πληροφορίες για θέματα όπως η διαδικασία και η συχνότητα μέτρησης, το είδος του λέβητα που σε συμφέρει, ο βαθμός απόδοσης του λέβητα, η συμπύκνωση και άλλα.

 

Τι ισχύει για τη διαδικασία μέτρησης και καταμέτρησης στο σημείο παράδοσης;

 1. Αρχικά ο Διαχειριστής καταγράφει τις ενδείξεις του Εξοπλισμού Μέτρησης έτσι ώστε να γίνει ο υπολογισμός της ποσότητας Φυσικού Αερίου που θα παραδοθεί στο Σημείο Παράδοσης.
 2. Έπειτα ελέγχει την ορθότητα των δεδομένων Μέτρησης, και αν χρειάζεται πραγματοποιεί επιπρόσθετη Μέτρηση στο Σημείο Παράδοσης.
 3. Στην περίπτωση που η μέτρηση στο Σημείο Παράδοσης δεν είναι εφικτή, ο Διαχειριστής υπολογίζει κατ’ εκτίμηση την ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε στο Σημείο Παράδοσης (σύμφωνα το Άρθρο 20 του Κανονισμού).

 

Με ποιο τρόπο συλλέγεται η ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδίδεται σε Σημείο Παράδοσης;

 1. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται από τους Διορθωτές Όγκου (PTZ Corrector) ή με επί τόπου Μέτρηση στο Σημείο Παράδοσης.
 2. Μέσω εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Σημείο Παράδοσης με αυτόματη μετάδοση εξ ’αποστάσεως των δεδομένων μέτρησης. Σε αυτή την περίπτωση ο Διαχειριστής διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην ένδειξη του Εξοπλισμού Μέτρησης με εκείνη που μεταδίδεται εξ ’αποστάσεως.
 3. Κοινοποίηση της ένδειξης του Μετρητή από τον Τελικό Πελάτη ή τον Χρήστη στον Διαχειριστή.

 

Τι ισχύει για την περιοδικότητα καταμέτρησης;

Αρχικά Περίοδος Καταμέτρησης είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών προγραμματισμένων Μετρήσεων στο Σημείο Παράδοσης.

Ο Διαχειριστής οφείλει να καταγράφει τις ενδείξεις του Εξοπλισμού Μέτρησης κατά χρονικά διαστήματα, ώστε η Περίοδος Καταμέτρησης να είναι κατά το δυνατό σταθερή.

Η συχνότητα Μέτρησης σε Σημείο Παράδοσης καθορίζεται από τον Διαχειριστή, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Για τα Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης μία φορά κάθε μήνα.
 2. Για τα μη Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης με χρήση αποκλειστικά θέρμανσης τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες, εκ των οποίων τρεις φορές με Επιτόπια Μέτρηση  κατά  την  περίοδο  θέρμανσης  σύμφωνα  με  την ΤΟΤΕΕ 20701.
 3. Για τα μη Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης με λοιπές χρήσεις τουλάχιστον κάθε δύο μήνες, εκτός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου.
 4. Για τα Σημεία Παράδοσης με δυνατότητα εξ’ αποστάσεως Μέτρησης τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα.

Τέλος, ο Διαχειριστής αναρτά στην ιστοσελίδα του τη συχνότητα Μέτρησης για το κάθε είδος του Σημείου Παράδοσης.

Λέβητας: Ποια τα είδη του και ποιος με συμφέρει περισσότερο;

Η πιο συχνή διάκριση είναι σε συμβατικούς και σε λέβητες συμπύκνωσης. Στους συμβατικούς λέβητες τα καυσαέρια της καύσης «χάνονται» προς το περιβάλλον, ενώ στους λέβητες συμπύκνωσης επιτυγχάνεται ανάκτηση θερμότητας από την συμπύκνωση των υδρατμών στα καυσαέρια. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων προς το περιβάλλον.

Ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας με λέβητα συμπύκνωσης:

 1. Έως 15% σε παραδοσιακά συστήματα με θερμαντικά σώματα υψηλών θερμοκρασιών (600C – 800C)
 2. Έως 20% σε μεικτά συστήματα
 3. Έως 35% σε συστήματα θέρμανσης δαπέδου, χαμηλών θερμοκρασιών (400C – 500C)

Ωστόσο, πλέον το ερώτημα μεταξύ της επιλογής συμβατικού λέβητα και λέβητα συμπύκνωσης έχει απαντηθεί αφού με νομοθετική οδηγία του 2015, καθιερώθηκε μόνο η χρήση λέβητα συμπύκνωσης. Τα κύρια πλεονεκτήματά του είναι η οικονομία και η οικολογική του «συμπεριφορά», αφού προσφέρει περισσότερη ωφέλιμη ενέργεια στο χώρο, με την ίδια ποσότητα καυσίμου και τα καυσαέρια που αποβάλλει στην ατμόσφαιρα είναι λιγότερο επιβλαβή.

Κεντρικός λέβητας αερίου ή ατομικός επιτοίχιος λέβητας αερίου;

Η τοποθέτηση ατομικών επιτοίχιων λεβήτων είναι σύνηθες φαινόμενο στις πολυκατοικίες όπου κατά κύριο λόγο οι καταναλωτές θέλουν να αυτονομηθούν, για διάφορους λόγους, από την κεντρική εγκατάσταση λεβητοστασίου. Ωστόσο μεταξύ των δύο αυτών επιλογών θα λέγαμε ότι αποτελεί «ορθότερη μηχανολογική λύση» η τοποθέτηση ενός κεντρικού λέβητα όπου το κόστος συντήρησης του λέβητα επιμερίζεται στους ενοίκους της πολυκατοικίας ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης του κάθε ενοίκου. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί μέσα σε όλες τις παραμέτρους και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που διαθέτει ένας κεντρικός λέβητας σε σχέση με έναν επιτοίχιο λέβητα αερίου.

Τι πρέπει να γνωρίζω για τους λέβητες αερίου συμπύκνωσης μεταβλητής ισχύος;

Με την πρόοδο της τεχνολογίας και την συνεχή απαίτηση για οικονομικότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον συστήματα, οδηγηθήκαμε από την συμβατική τεχνολογία στην τεχνολογία χαμηλών θερμοκρασιών και στη συνέχεια στην τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης μεταβλητής ισχύος!
Οι λέβητες αυτοί κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «inverter» καθώς το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η μεταβολή της ισχύος λειτουργίας τους σε σχέση με την ονομαστική ισχύ τους. Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις θερμικών φορτίων οι λέβητες μεταβάλουν την ισχύ λειτουργίας και εξοικονομούν ενέργεια που φθάνει μέχρι και 35%.

Μπορεί να επιτευχθεί απόδοση λέβητα πάνω από 100%;

Έχει καθιερωθεί, να υπολογίζεται ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης ενός λέβητα βάσει της κατώτερης θερμογόνου δύναμης, και δεν υπολογίζεται καθόλου η επιπλέον ενέργεια που θα μπορούσε να εξαχθεί από την ψύξη και συμπύκνωση των καυσαερίων του λέβητα.

Για παράδειγμα: Ένας λέβητας φυσικού αερίου, με ονομαστικό βαθμό απόδοσης 90%, όταν καταναλώσει 1m³ καυσίμου, παράγει (8.130 * 0.9)= 7.317Kcal.

O πιο σύγχρονος λέβητας με τεχνολογία συμπύκνωσης και ελεγχόμενη παροχή οξυγόνου μέσω των ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενων στροφών του ανεμιστήρα, έχει αντίστοιχο βαθμό απόδοσης έως και 95%, άρα με το ίδιο 1m³ φυσικού αερίου παράγει (8.130 * 0.95) = 7.723Κcal + 1.032Kcal (από  ψύξη και συμπύκνωση των καυσαερίων του) = 8.755Kcal.

Άρα «συμβατικό» βαθμό απόδοσης:  8.755 / 8.130 = 1.08 ή 108% ή απλά 20% τουλάχιστον οικονομικότερος από τον απλό λέβητα!