ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Εξασφαλίζετε σημαντικές εκπτώσεις στο λογαριασμό της επιχείρησης σας.

Η διαδικασία αλλαγής παρόχου είναι απλή και γρήγορη ενώ παράλληλα απολαμβάνετε καινοτόμες υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας.

Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

ΠΑΚΕΤΟ
Χρέωση Ισχύος [€/kVA]
Χρέωση 24ωρης ενέργειας [€/kWh]
Χρέωση ημερήσιας ενέργειας [€/kWh]
Χρέωση νυχτερινής ενέργειας [€/kWh]
CORPORATE
ENERGY

21/21B

 
-

 
0.084950

 
-

 
-

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. Εξαιρούνται τα νησιά Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος όπου ο μειωμένος συντελεστής είναι 4%.

Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις

ΠΑΚΕΤΟ
Χρέωση Ισχύος [€/kVA]
Χρέωση 24ωρης ενέργειας [€/kWh]
Χρέωση ημερήσιας ενέργειας [€/kWh]
Χρέωση νυχτερινής ενέργειας [€/kWh]
CORPORATE
ENERGY

22/22B

 
1

 
0.068950

 
-

 
-

CORPORATE
ENERGY

23/23B

 
-

 
-

 
0.097950

 
0.066100

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. Εξαιρούνται τα νησιά Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος όπου ο μειωμένος συντελεστής είναι 4%.

Μεγάλες Επιχειρήσεις και Μέση Τάση

ΠΑΚΕΤΟ
Χρέωση Ισχύος [€/kVA]
Χρέωση 24ωρης ενέργειας [€/kWh]
Χρέωση ημερήσιας ενέργειας [€/kWh]
Χρέωση νυχτερινής ενέργειας [€/kWh]
CORPORATE
ENERGY

M

 
-

 
-

 
-

 
-