ΡΕΥΜΑ

Σας εξασφαλίζουμε έκπτωση στο λογαριασμό σας σε οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια, ενώ παράλληλα απολαμβάνετε προσωπική εξυπηρέτηση χωρίς καμία αλλαγή στην ποιότητα και στην τάση του ρεύματος σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Εξασφαλίζετε έκπτωση έως 25% στο λογαριασμό του σπιτιού σας, με την εμπρόθεσμη εξόφλησή του.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Εξασφαλίζετε έκπτωση έως 25% στο λογαριασμό της επιχείρησης σας.
Η διαδικασία αλλαγής παρόχου είναι απλή και γρήγορη ενώ παράλληλα
απολαμβάνετε καινοτόμες υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας.