Εκκαθάριση ποσών ΕΕΤΗΔΕ 2012 που παραμένουν ανεξόφλητα

Εν όψει της έναρξης χρέωσης του Έκτακτού Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) 2013 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος η WATT + VOLT θα ήθελε να ενημερώσει τους πελάτες της ότι, όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) 2012 μέσω των λογαριασμών ρεύματος, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις σχετικές πληρωμές έως την 21η Ιουνίου 2013. Η WATT + VOLT θα προχωρήσει σε εκκαθάριση των ανεξόφλητων ποσών του ΕΕΤΗΔΕ του 2012 μέχρι την 30η Ιουνίου 2013.