ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΑ)