ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ)