ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η WATT+VOLT συλλέγει για εσάς μέσω του διαδικτυακού της τόπου [https://www.watt-volt.gr/exupiretisi-pelaton/katastimata/gine-sunergatis/partners-form/] και των εκάστοτε φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με την Εταιρείας μας· πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα· και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας [https://www.watt-volt.gr/exupiretisi-pelaton/katastimata/gine-sunergatis/partners-form/], προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με όποιες τυχόν αλλαγές.

 1. Ποιοι είμαστε

Είμαστε η «WATT AND VOLT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (WATT+VOLT), μία ελληνική εταιρεία που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α. Είμαστε ένας ευέλικτος και επιτυχημένος οργανισμός που εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο της ενέργειας. Δραστηριοποιούμαστε με ταχεία ανάπτυξη στην Εμπορία και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην Προμήθεια Φυσικού Αερίου, καθώς και στην Παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων. Διαθέτουμε θυγατρικές εταιρείες που εντάσσονται στον Όμιλο Εταιρειών WATT+VOLT και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

 1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα για εσάς:

Μέσω του Ερωτηματολογίου Υποψήφιου Συνεργάτη και οποιασδήποτε άλλης φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας με την WATT+VOLT που συμπληρώνετε συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), την ημερομηνία γέννησης, την εθνικότητα, το επίπεδο σπουδών, στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική σας εμπειρία, την προϋπηρεσία σας και την παρούσα απασχόλησή σας, στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του καταστήματος καθώς και τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν, όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στο Ερωτηματολόγιο Υποψήφιου Συνεργάτη.

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας,  συλλέγοντας μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του ενδεχομένου μεταξύ μας συνεργασίας και με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας.

 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Υποψήφιου Συνεργάτη που βρίσκετε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα [https://www.watt-volt.gr/exupiretisi-pelaton/katastimata/gine-sunergatis/partners-form/] ή τυχόν άλλης φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας με την WATT+VOLT. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν ούτε τα μοιραζόμαστε  με τρίτους.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Εξέταση και αξιολόγηση ενδεχόμενης συνεργασίας μαζί σας.
 • Επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό συνεργασίας.
 1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης καθώς και στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης.

 1. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε σύναψη σύμβασης, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με την μεταξύ μας συνεργασία για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση καθώς και για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια μετά τη λήξη ή με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σχετικής σύμβασης συνεργασίας, προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο 18383.

 1. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • κρυπτογράφηση·
 • ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·
 • χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους·
 • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·
 • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·
 • πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».
 1. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;

Προς το παρόν, στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων μας, δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Ωστόσο, εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

 1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:
9.1. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
9.2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
9.3. Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
9.4. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων – Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένου Δεδομένων.
Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 1. Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.
Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα [https://www.watt-volt.gr/exupiretisi-pelaton/katastimata/gine-sunergatis/partners-form/].

 1. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;


Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο [email protected].

 1. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τον Νοέμβριο του 2021.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.