ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η WATT+VOLT, με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών αλλά και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, έχει επενδύσει σε πληροφοριακά συστήματα που εξυπηρετούν τη σωστή διαχείριση της πελατειακής βάσης αλλά και την ομαλή λειτουργία των τμημάτων της εταιρείας.

Στην WATT+VOLT, η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην μέγιστη ικανοποίηση του καταναλωτή και στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε. Για τον λόγο αυτό έχουμε επενδύσει σε πληροφοριακά συστήματα τεχνολογίας αιχμής.

Η WATT+VOLT διαθέτει ένα αυτοματοποιημένο πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας το οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση τις σημερινές ανάγκες στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Το πληροφοριακό σύστημα αυτό διασυνδέεται με δημοφιλή πλατφόρμα CRM / ERP, ώστε να αξιοποιείται κάθε δυνατότητα που δύναται να προσφέρει η πλατφόρμα αυτή με στόχο την μετατροπή κάθε πληροφορίας σε γνώση.
Η πληροφορία μας δίνει την δύναμη να παρέχουμε προς τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γεγονός που επιτυγχάνεται με την στελέχωση και θέση σε λειτουργία Τμήματος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης εσωτερικά στην εταιρία.
Το τηλεφωνικό κέντρο τελευταίας τεχνολογίας βρίσκεται σε διαρκή ζεύξη με το πληροφοριακό σύστημα CRM, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα το κεντρικό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας με τις πληροφορίες που λαμβάνει το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης από το κοινό, ώστε να βελτιώνονται συνεχώς οι υπηρεσίες που παρέχονται στον τελικό καταναλωτή.

Η WATT+VOLT στηρίζει συνέχεια τους συνεργάτες της με τους οποίους αναπτύσσει δεσμούς αμοιβαίου σεβασμού και φροντίζει να βρίσκεται δίπλα τους, βοηθώντας και στη δική τους ευημερία και ανάπτυξη.

Για το λόγο αυτό, έχει αναπτυχθεί η live πλατφόρμα συνεργατών www.watt-volt-partners.gr που εξυπηρετεί 24/7 κάθε εξωτερικό συνεργάτη της εταιρείας. Οι συνεργάτες, έχουν με αυτό τον τρόπο και σε πραγματικό χρόνο στη διάθεσή τους κάθε απαραίτητο εργαλείο για την πώληση, εκπαίδευση, και διαφήμιση των υπηρεσιών της WATT+VOLT. Από την άλλη η ύπαρξη της live πλατφόρμας των συνεργατών εκμηδενίζει τους νεκρούς χρόνους, προσφέροντας τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο νέες αιτήσεις προμήθειας ηλεκτροδότησης.

Ταυτόχρονα οι συνεργάτες της εταιρίας μπορούν πλέον να χειρίζονται αποτελεσματικότερα και γρηγορότερα το πελατολόγιό τους, προσθέτοντας αξία στις υπηρεσίες της WATT+VOLT προς τον τελικό καταναλωτή.